PharmNovo stärker organisationen ytterligare

Det svenska läkemedelsbolaget PharmNovo AB, som utvecklar en helt ny typ av läkemedel mot neuropatisk smärta, meddelar att teamet ytterligare har förstärkts i samband med att bolaget nu tagit steget från preklinisk till klinisk utveckling.

PharmNovo har förstärkt teamet med en ny erfaren projektledare och en Clinical Trial Manager för att fortsätta utvecklingen av bolagets huvudkandidat PN6047 för behandling av nervsmärta.

Inge Tarnow, är ny senior projektledare och kommer att leda och koordinera arbetet med PN6047. Inge Tarnow har en doktorsexamen i patofysiologi samt är doktor i veterinärmedicin och har bland annat arbetat som projektledare på Savara, ett biofarmaceutiskt företag med fokus på sällsynta luftvägssjukdomar, i sex år.

”Vi är glada att välkomna Inge Tarnow. Hennes erfarenhet av klinisk och icke-klinisk läkemedelsutveckling och regulatoriska interaktioner kommer att vara mycket användbar för PharmNovo för att effektivt driva arbetet med PN6047 framåt genom den kliniska fasen”, säger Per von Mentzer, CEO, PharmNovo.

PharmNovo välkomnar också Thomas Eskildsen, Senior Clinical Trial Manager, som kommer att övervaka fas I-studien samtidigt som han kommer att vara en tillgång i planeringen och hanteringen av de framtida fas IIa-studierna.

”Thomas har gedigen erfarenhet av att leverera, koordinera och hantera alla aktiviteter relaterade till kliniska prövningar, från uppstart till operativt genomförande och sammanställning. Thomas kommer också att vara ett stort bidrag till teamet och utvecklingen av PN6047 framöver”, säger Per von Mentzer.

PharmNovo förstärkte teamet tidigare i sommar med en CFO, Tommy Nilsson och en Clinical Lead och CMO, Jarkko Kalliomäki. Läs gärna mer om dem i det senaste pressmeddelandet.

För mer information, vänligen kontakta: 

Per von Mentzer, vd
Tfn.: +46 705 443 250
E-post: [email protected]