Redaktionsråd

Jacob-Hellgrensvv
Anna Törner
Statistiker och VD
Scandinavian Development Services
Jacob Tellgren
VP & global brand lead diabetes
Merck & Co. Inc.
Mats-Olssonsvv
Kenth Åkerman
Kenth Åkerman, kommunikations-
chef,författare och ledarskapsexpert
Mats Olsson
Framtidsstrateg
Kairos future