Redaktionsråd

Anna Törner
Statistiker och grundare av
SDS Life Science
Kenth Åkerman
Kommunikationschef,
författare och ledarskapsexpert
Mats-Olssonsvv
Mats Olsson
Framtidsstrateg
Kairos future
Fredrik Holmboe
Digital strateg,
Dualia