Petter Segelman Lindqvist utsedd till ny vd för Hamlet Pharma

Hamlet Pharma, snart Hamlet BioPharma, ett innovativt läkemedelsföretag med flera projekt i fas II-studier inom infektion och cancer och en omfattande projekt- och patentportfölj, tillkännager att Petter Segelman Lindqvist utsetts till ny vd, med start den 1 oktober 2023.

Rekryteringen av Petter Segelman Lindqvist markerar en ny fas i utvecklingen av Hamlet BioPharmas banbrytande teknologier för cancer- och infektionsterapi. Petter Segelman Lindqvists långa erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin kommer att öka betoningen på partnering, kommersialisering och framtida marknadsgodkännande. Martin Erixon stannar som vd tills Petter Segelman Lindqvist tillträder i företaget hösten 2023.

Petter Segelman Lindqvist, med bakgrund från läkemedelsföretag som GlaxoSmithKline, Abbott och AbbVie, har för närvarande en position som Portfolio Strategy Lead på Sobi (Swedish Orphan Biovitrum AB). Han har betydande erfarenhet från funktionerna Global Strategy och Corporate Development, såväl som från roller inom global kommersiell verksamhet och produktstrategi. Petter Segelman Lindqvist har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och EM Lyon, Frankrike.

– Styrelsen vill välkomna Petter Segelman Lindqvist, som kommer att stärka bolagets affärsutveckling och förmåga att göra avtal inom läkemedelsindustrin och tacka Martin Erixon för hans bidrag till bolaget, inte minst under den nyligen genomförda sammanslagningen av Hamlet Pharma med SelectImmune Pharma. Petter Segelman Lindqvists bakgrund i den globala läkemedelsindustrin kommer att vara avgörande för att utveckla vår pipeline av molekyler till användbara behandlingar, kommenterar Catharina Svanborg, ordförande.

– Jag ser fram emot att arbeta med styrelsen och teamet på Hamlet Pharma för att utveckla företaget för att nå sin fulla potential och att ytterligare påskynda ansträngningarna att föra produkterna närmare marknaden. Vetenskapen bakom de nya läkemedelskandidaterna är verkligen imponerande och nu är det dags att föra fram projekten för att nå patienter i behov av nya behandlingar för cancer och infektion, säger Petter Segelman Lindqvist.