Partiledarna i Almedalen: Vem sa vad om sjukvården?

Visst håller vi varje år tummarna för att partiledarna ska lyfta vikten av utveckling och innovation i hälsa- och sjukvården. För att svenska medborgare och patienter ska få tillgång till nya innovativa läkemedel och terapier, i tid. Men hur blev det i år? Vem lyfte sjukvårdens utmaningar och möjligheter och vem tror mest på en av Sveriges största exportindustrier*?

Under Almedalsveckan 2024 var hälso- och sjukvård ett återkommande tema i många av partiledarnas tal. Här är en sammanfattning av vad några av partiledarna sa om ämnet:

Jimmie Åkesson (SD) var först ut under tisdagen och hade cirka 2000 åhörare på sitt tal från Almedalens scen. Jimmie Åkesson nämnde ingenting om hälsa- och sjukvården i sitt tal.

Muharrem Demirok (C) höll sitt tal på tisdagskvällen och hade cirka 1600 åhörare. Muharrem Demirok nämnde inte heller han svensk hälsa- och sjukvård i sitt tal.

Ulf Kristersson (M) höll sitt tal på onsdagsförmiddagen med ca 3500 åhörare. Ulf Kristersson betonade vikten av att förbättra vårdens effektivitet och tillgänglighet. Han talade om behovet av att minska väntetider och öka resurserna till primärvården. Kristersson lyfte också fram vikten av digitalisering och innovation inom hälso- och sjukvården för att möta framtidens utmaningar.

På onsdagskvällen var det dags för Magdalena Andersson (S) som samlade ca 3300 åhörare. Magdalena Andersson fokuserade på jämlik vård och tillgång till vård i hela landet. Hon påpekade vikten av att investera i vårdpersonalens arbetsvillkor och utbildning för att säkerställa en hållbar och kvalitativ vård. Andersson pratade också om att stärka den offentliga vården och minska beroendet av privata aktörer.

Torsdag förmiddag och Daniel Helldén (MP) går upp på Almedals-scenen inför ca 900 åhörare.  Daniel Helldén nämnde ingenting om hälsa- och sjukvården i sitt tal. Helldén berörde mer indirekt hälsofrågor genom att diskutera hur klimatåtgärder och sociala reformer kan bidra till ett bättre och mer hållbart liv, men specifika sjukvårdsfrågor nämndes inte.

På torsdagskvällen var det Ebba Busch (Kd) tur och ca 700 personer hade samlats för att lyssna till Kristdemokraternas partiledare. Busch betonade vikten av att förbättra äldreomsorgen och den nära vården. Hon föreslog konkreta åtgärder för att öka antalet vårdplatser och förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonal. Hon lyfte även fram betydelsen av en mer personcentrerad vård där patientens behov står i centrum.

På nya Almedalsveckans sista och fjärde dag började Nooshi Dadgostar (V) inför ca 600 åhörare. Nooshi Dadgostar kritiserade privatiseringen inom vården och föreslog en återgång till en mer statligt styrd vårdsektor. Hon påpekade vikten av att stärka vårdpersonalen genom bättre löner och arbetsvillkor samt att öka resurserna till psykiatrin och den förebyggande vården.

Sist ut på fredagskvällen och nya Almedalens sista dag var Johan Pehrson (L). Den kanske mest otacksamma tiden, då de flesta av Almedalsveckans besökare lämnat ön. Låt oss hoppas att Johan Pehrson hade många lyssnare digitalt, för i publiken vid Almedalsscenen var det bara ca 350 personer. Johan Pehrson talade om behovet av att modernisera vården genom teknologiska innovationer och bättre användning av digitala verktyg. Han betonade vikten av att säkerställa vård för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, och föreslog reformer för att öka effektiviteten i vården.

 

*Sverige exporterade läkemedel under förra året för drygt 150 miljarder, vilket gör läkemedel till den tredje största exportsektorn.

Foto partiledarna: Tommy Söderlund, Almedalsveckan