Pandemin skapar innovationer och nya lösningar inom life science-sektorn

Pandemin skapar innovationer och nya lösningar inom life science-sektorn

Idag släpper Stiftelsen Swecare en rapport baserad på en medlemsundersökning som visar att alla företag i life science-sektorn påverkas. Under Swecare Open-up Day den 11 juni presenterades resultaten för Socialdepartementet och medlemsföretagen.

Enligt studien påverkades främst de mindre företagen negativt av covid-19-pandemin. Minskad försäljning, tillgången till kunder, handelshinder och logistikutmaningar har påverkat företagens export- och internationaliseringsförmåga. Även reserestriktioner och bristande tillgång till kapital och beslutsfattare inom vården har försvårat situationen.

De flesta svarande har påverkats enbart negativt men nästan lika många svarade att de påverkats både positivt och negativt av pandemin. 73 procent av de minsta företagen uppger att de enkom drabbats negativt av pandemin.

– Det är tydligt att försäljningen och därmed exporten har varit ett större problem för våra medlemsföretag än själva produktionen. Den låga tillgången till kunder har påverkat försäljningen. Vissa uttrycker det som att marknaden för deras produkter helt har avstannat, säger Maria Helling, vd för Swecare.

Pandemin visar tydligt företagens goda förmåga att utveckla innovationer och nya lösningar. 78 procent av alla, och samtliga större medlemsföretag, uppger detta. De flesta innovationer rör digitalisering där nya behov har uppstått såväl inom företagen som i relationen till kunderna. Efterfrågan på digitala tjänster inom hälso- och sjukvården har ökat och bedömningen är att detta kommer fortsätta.

Pandemins långtgående effekter är fortfarande oklara men många medlemmar ser negativt på utvecklingen det närmsta halvåret. Tydligt är att påverkan på företagen har varit och är fortsatt stor, och att behoven framåt skiljer sig beroende på aktör.

– Swecare har en viktig roll i att stödja företagen att få igång affärer och export vilket kommer att kräva ett intensivt arbete framöver. Som exportfrämjande organisation söker vi nya sätt att arbeta och att nå utländska beslutsfattare och intressenter. Allt för att svensk hälso- och sjukvård och life science-industri fortsatt ska vara en del av lösningen när andra länder bygger motståndskraftiga och hållbara sjukvårdssystem, säger Maria Helling.

Rapporten är baserad på svar från 54 medlemmar och genomfördes under april och maj 2020. Den har kompletterats med underlag från Business Sweden samt branschföreningarna Swedish Medtech och Läkemedelsindustriföreningen.

> Ta del av rapporten här 

Kontakt
Stiftelsen Swecare
Maria Helling
Telefon: 08-406 75 53
E-post: [email protected]