Öppet brev: Expertens inspel till regeringens utredare om hälsodata

Regeringen har tillsatt en utredning om ett nationellt och digitalt system för hälsodata. Till samordnaren Mats Nilson och hans team kommer här viktig information och grundläggande fakta.

I en tid där digitaliseringens vågor sköljer över världen med oöverträffad kraft, står Sverige vid skärningspunkten mellan tradition och innovation inom hälsovårdssektorn. Med ett djupt rotat system för hälsodata som redan utmärker sig som unikt och värdeskapande globalt, står vi inför en ny era där de teoretiska möjligheterna till förbättrad vård och forskning tycks vara gränslösa. I denna anda har regeringen tagit initiativet att utforska utvecklingen av ett nationellt och digitalt system för hälsodata, ett uppdrag som anförtrotts Mats Nilsson.

För att förstå djupet och potentialen i detta uppdrag har vi pratat med Stina Salomonsson, en erkänd och etablerad expert inom utfallsforskning och hälsodata. Med en bred erfarenhet från både Sverige och internationella arenor, ger Stina en unik inblick i vad Sverige kan uppnå genom att vidareutveckla och integrera sina hälsodataresurser.

Viktiga insikter för framtidens hälsodata
Stina betonar vikten av att förstå vad ”hälsodata” verkligen innebär. För Mats Nilsson och hans team är det avgörande att klargöra definitionen av hälsodata, en önskan Stina uttrycker är att man tar ett helhetsperspektiv och inkluderar allt från nationella hälsoregister till unika svenska kvalitetsregister och data från Statistiska centralbyrån (SCB). Denna bredd av datakällor erbjuder en oöverträffad potential för forskning och utveckling av hälsovården.

En annan central punkt är vikten av att inkludera professionen i processen. Läkare och sjuksköterskor, som dagligen arbetar med att mata in, tolka och använda data, samt har direkt kontakt med patienterna, bör spela en central roll i utformningen av det nya systemet. Deras insikter och behov är ovärderliga för att säkerställa att systemet blir relevant och användbart.

Stina understryker också behovet av konkreta exempel, eller ”case”, i utredningen för att visa på de potentiella fördelarna med ett integrerat hälsodatasystem. Genom att lyfta fram befintliga framgångsrika exempel kan man illustrera värdet av hälsodata och inspirera till innovation och förbättring inom fler hälso- och sjukvården.

Utmaningar och möjligheter
Trots Sveriges framstående position inom hälsodata, finns det utrymme för förbättring, särskilt när det gäller interoperabiliteten mellan olika register och tiden det tar att få tillgång till data. Stina påpekar att även om det sker framsteg, är det viktigt att fortsätta arbetet med att göra data mer tillgänglig och användbar för både forskning och förbättrad patientvård.

Stina formulerar även viktiga frågor till Mats Nilsson, bland annat om hur han ser på möjligheten att koppla samman olika datakällor för att skapa en mer heltäckande bild av hälsovården, och hur detta initiativ passar in i Sveriges övergripande strategi för life science?

Framtiden är nu
Som vi står inför möjligheten att ytterligare förstärka och integrera våra hälsodataresurser, är det tydligt att Sverige har en unik position att utveckla världsledande lösningar som kan förbättra patientvården och accelerera medicinsk forskning. Med insikter från experter som Stina Salomonsson och ledarskap från Mats Nilsson, är vi på god väg att realisera denna vision. Framtiden för svensk hälsovård ser ljus ut, med digitalisering och innovation i spetsen för att skapa en hälsosammare nation.

Ulrika Nyberg, chefredaktör, Pharma Industry