Olustigt om farorna med lustgas

Framgångsrik kampanj om farorna med lustgas. De myndighetsgemensamma informationsinsatserna om risken med att berusa sig på lustgas nådde brett. Bakom materialet som förmedlades med start 2023 står Läkemedelsverket/Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.

Användning av lustgas i berusningssyfte har ökat de senaste åren. Ett tydligt tecken på det är att Giftinformationscentralen tagit emot allt fler samtal som rör berusning med lustgas. Därför fick Läkemedelsverket/Giftinformationscentralen i uppdrag att samarbeta med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna för att sprida kunskap om riskerna med lustgas i berusningssyfte.

– Användning av lustgas i berusningssyfte kan leda till allvarliga, i värsta fall kroniska, skador. Deltagande myndigheter har under året förmedlat kunskapsbyggande information nationellt och lokalt till hälso- och sjukvården och till vuxna som kommer i kontakt med unga. En riktad insats till ungdomar har också gjorts i sociala medier genom kampanjen ”Det är olustigt”, säger Jenny Bång Arhammar, tillförordnad verksamhetschef för Giftinformationscentralen.

Tillförordnad verksamhetschef, Giftinformationscentralen