Oemotståndliga varumärken – kundens självklara val

Oemotståndliga varumärken – kundens självklara val

Det finns många populära varumärken, men bara ett fåtal har den magnetiska kraft som gör dem oemotståndliga. De oemotståndliga varumärkena skapar ett starkt behov som gör att man oundvikligen väljer dem, vilket gör dem mycket svåra att konkurrera med. Oemotståndliga varumärken har både strategiska och ekonomiska fördelar. Läs mer i denna artikel av Karin Hedelin-Lundén, Kantar Sifo Navigare.

Vad är det då som skapar det unika i dessa varumärken? I grunden handlar det om en djup förståelse för kundens behov på alla nivåer – ända ner till de känslomässiga behov som påverkar deras val. NeedScope är en av världens mest beprövade och validerade modeller för att kartlägga behov och drivkrafter på emotionell nivå. Vanligtvis använder vi NeedScope för att hjälpa varumärkesägare att förstå och mäta de emotionella drivkrafterna bakom kundernas val. Detta hjälper dig att se vilka känslomässiga behov som finns och vilka behov olika varumärken möter, och på så vis hjälpa dig att strategiskt bygga ett oemotståndligt varumärke med hög konkurrenskraft. Känslorna styr våra hjärnors val I NeedScope är det känslorna som står i centrum, då de är centrala för hur vår hjärna gör sina val. Vi människor är inte alls de rationella beslutsfattare som vi länge trodde oss vara. Under de senaste decennierna har forskning inom bland annat beteendeekonomi visat att de allra flesta beslut vi fattar är baserade på intuition, snarare än rationellt övervägande. Det är helt enkelt ett mer effektivt sätt att hantera alla de beslut vi tvingas fatta på daglig basis. Detta gäller förstås även vid val av varumärken. Våra beslut baseras oftast på känsla, men rationaliseras i efterhand av vår hjärna, som förser oss med argument för de beslut vi redan har fattat. Detta får oss att känna oss trygga och ger oss förklaringar att förmedla vidare om vi skulle få frågor kring våra beslut.

Ett oemotståndligt varumärke måste alltså först och främst tillgodose ett emotionellt behov bättre än andra varumärken, men också kunna leverera trovärdiga, rationella argument till varför det är bättre än konkurrenterna. NeedScope är baserad på vetenskaplig forskning i form av ”The Jungian concept – arketyper och kollektivt undermedvetande”. Här används ett ramverk för att förstå kundernas omedvetna och medvetna behov och hur varumärkena tillgodoser dessa. Modellen har två underliggande dimensioner och sex universella känslor som är symboliserade i sex olika färger vilka driver valet av varumärke. Känslor symboliseras också av olika personligheter, något vi kallar arketyper.

Läs hela artikeln som PDF