Nytt strategiskt triple helix-samarbete mellan AstraZeneca & Karolinska

I en gemensam satsning för att främja utvecklingen av och tillgängligheten till precisionsmedicin i Sverige inleder Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och AstraZeneca ett strategiskt trepartssamarbete. Den gemensamma målsättningen är att patienter i Sverige snabbare ska få tillgång till skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning. Samarbetet är en viktig milstolpe för att främja hälso- och sjukvård, forskning och life science i Sverige.

Precisionsmedicin innebär individuellt utformad prevention, diagnos, behandling och uppföljning som baseras på patientens unika information, såsom genetisk profil, specifika biomarkörer, livsstil och omgivande miljö. Det betyder bättre förutsättningar för att rätt behandling ges till rätt patient i rätt tid. Med precisionsmedicin som en integrerad del i svensk rutinsjukvård kan fler patienter snabbare få tillgång till nya och innovativa behandlingar. Målet är mer effektiva behandlingar för patienterna, mindre mänskligt lidande och större samhällsekonomisk effektivitet.

– Vi ser en stor potential i ett fördjupat samarbete med AstraZeneca. En nära samverkan med näringslivet är helt nödvändig för utveckling och implementering av precisionsmedicin. Vi på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har kraftsamlat sen tidigare för att dra nytta av den utveckling som sker inom så kallad multimodal diagnostik, som innebär en kombination av olika typer av patientinformation som bilddiagnostik, genetik, patologi och proteinuttryck, säger Anna Martling, Scientific Director Life Sciences, Karolinska Institutet.

– Vi är mycket glada över ett intensifierat samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset för att möjliggöra att nya innovativa behandlingar snabbare når de patienter som har störst nytta av dem. Den kunskap och erfarenhet vi tillsammans nu får är också av stor betydelse för att stärka Sveriges ledande position inom life science, forskning och hälso- och sjukvård, säger Emelie Antoni, chef för AstraZeneca i Norden.

Samarbetet visar på den ömsesidiga viljan att hitta former för ett strategiskt partnerskap mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Fokus för samarbetet sträcker sig från forskning och utveckling hela vägen till klinisk implementering och vård över flera olika terapiområden av gemensamt intresse. Nästa steg är att utforska behoven, starta upp projekt för fördjupad samverkan med målet att gemensamt kraftsamla och framtidssäkra svensk hälso- och sjukvård.