Nytt rekryteringsföretag inom life science

Eva Rämme Bremberg startar BRAVE Recruitment Sweden. Eva kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef på konsult- och rekryteringsföretaget PharmaRelations.

Eva Rämme Bremberg, vd och grundare, BRAVE Recruitment Sweden. Foto: David Eklind.

BRAVE Recruitment Sweden är specialiserat på headhunting och rekrytering av Vd, ledningsgrupp och andra nyckelroller till företag som är etablerade eller ska etablera sig inom life science (läkemedel, bioteknik och medicinteknik) i Sverige och övriga Norden.

Rekrytering av rätt person med rätt kompetens vid rätt tid och att bygga välfungerande team är ofta avgörande för utvecklingen av företag.

– BRAVE grundades för att skapa framtid i life science genom att vägledning och rekrytering till företag i tillväxt, berättar Eva Rämme Bremberg