Nytt QA-nätverk lyfter kvalitetsarbetet i Life Science-Umeå

I våras tog Umeås Life Science-sektor ett viktigt steg framåt då UBI etablerade ett Quality Assurance (QA)-nätverk. Nätverket, som samlat representanter från ett 15-tal företag, fokuserar på att dela erfarenheter och strategier för att hantera de alltmer komplexa kvalitetskraven i branschen.

UBI initierade QA-nätverket efter diskussioner med de lokala företagen. Nätverket möts fyra gånger per år och har blivit en succé med representanter från ett 15-tal företag i Life Science-Umeå.

QA-rollen är avgörande för att säkerställa produktkvalitet och överensstämmelse med regelverk. Inom nätverket diskuteras hur man bäst engagerar medarbetare och motiverar dem att prioritera kvalitet.

– Som QA-ansvarig är du ofta sist i kedjan och dina frågor kan fördröja processen ytterligare. Det kan kännas ensamt, men rollen ger också en unik insyn i företagets alla delar, från upphandlingar till produktionsprocesser, förklarar Maria Åhman, QA-Manager på Diamyd Medical och styrelsemedlem i den nationella QA-sammanslutningen, SARQA.

Nätverket erbjuder en plattform för medlemmarna att diskutera gemensamma utmaningar och dela kunskap, särskilt värdefullt för mindre företag med begränsade resurser inom QA. Medlemmarna kommer från olika delar av Life Science-sektorn, inklusive de som arbetar med ISO-standarder och GMP (Good Manufacturing Practice).

Stora och små företag i nätverket

I Umeås QA-nätverk finns deltagare från stora företag som Agrisera, APL, Cytiva och Nordic Biomarker, mindre aktörer som Diduco, Lipum, Medicvent och UmanDiagnostics men även företag som återfinns utanför läkemedels- och medtech-branschen.

Emelie Nordlinder jobbar som kvalitetsansvarig på Arevo, ett Umeåföretag som jobbar med hållbara sätt att odla alla typer av växter. Hon uppskattar nätverket och dess diskussioner trots att hon jobbar i en annan bransch och har andra erfarenheter än många av de andra.

– Vi jobbar ju alla med kvalitetsfrågor och alla tampas med utmaningar kring hur man dokumenterar, skriver rutiner och avvikelser till exempel. Det har varit väldigt intressanta och givande diskussioner kring branschöverskrivande problem och lösningar, vi har ju olika bakgrund och erfarenhet från olika företag, säger Emelie och fortsätter:

– Vi lär av varandra och även om man bollar frågor med sina kollegor är det är bra att det finns ett nätverk som komplement att bolla med. Vi kan också maila och ringa varandra och diskutera saker.

Mångfalden av perspektiv viktig

Enligt Maria Åhman är mångfalden av perspektiv och erfarenheter är särskilt viktigt i en bransch där kvalitetskraven ständigt utvecklas och vissa regelverk och standarder också närmar sig varandra alltmer.

– Det är viktigt att kunna bolla frågeställningar med varandra i nätverket, särskilt när regelverken inte alltid är helt tydliga och precisa. Kvalitetsarbetet handlar om att hitta en balans, att uppfylla kraven på ett rimligt sätt samtidigt som man säkerställer reproducerbar levererans av säkra produkter.

Till varje möte väljer medlemmarna själva ut specifika ämnen att diskutera, som dokumentation och kvalitetssystem. Trots att nätverksdeltagarna kommer från potentiellt konkurrerande företag, har debattklimatet varit öppet och konstruktivt.

– Alla vågar dela med sig av sina tankar, och det finns en ömsesidig respekt för att informationen stannar inom nätverket, säger Maria.

Essentiellt för företagen och stärker Umeås position

Det är Umeå Biotech Incubator som koordinerar nätverket. Det sjösattes efter en diskussion med de lokala företagen där de uttryckte att bristen på kvalificerad personal var en potentiell risk för fortsatt tillväxt i Umeå. SARQA såg också gärna att det skapades en lokal hub i Umeå, som tidigare varit något av en vit fläck på kartan.

QA-nätverket går helt i linje med UBI:s regionala utvecklingsprojekt, det nyligen avslutade ”Life science motorn 2.0” och det kommande ”Life science city”, som bland annat syftar till att bidra till tillväxt i Life science-industrin i Umeå.

– Kvalitetsarbete säkerställer att produkter och tjänster är säkra och effektiva. Det är en undanskymd roll men det är essentiellt för framgångsrika företag i vår sektor. QA-nätverket är både kunskapshöjande för deltagarna och bidrar till att lyfta betydelsen av QA-rollen, säger Peter Jacobsson, verksamhetskoordinator på UBI och avslutar:

– Det här är ett viktigt ett steg för att stärka Umeås position som en Life Science-nod. Nyckeln till Umeås framgång är det öppna klimatet och vår pay-it-forward-mentalitet. Genom att dra nytta av varandras styrkor skapar vi förutsättningar för Life science-industrin att växa ytterligare.