Nytt laboratorium för framtidens avancerade läkemedel stärker Sveriges globala position

Nu startar en av Sveriges största och viktigaste satsningar inom medicin och life science: Ett helt nytt center för avancerade sätt att behandla sjukdomar som hittills inte kunnat botas. GoCo Health Innovation City står redo att etablera ett laboratorium för internationell forskning i läkemedelsindustrins framkant.

”GoCo Lab ger oss förutsättningar att attrahera världens bästa forskare och talanger. Det stärker Sverige som forskningsnation och möjliggör för oss att ta en ledande roll i utvecklingen inom life science-området,” säger Marcus Wallenberg, ordförande i Patricia Industries.

Det pågår en global kapplöpning kring så kallade Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), läkemedel och metoder baserade på kroppens egna celler, vävnader eller gener. Dessa avancerade läkemedel ger banbrytande möjligheter för behandling av sjukdomar och skador, exempelvis Alzheimers, leukemi och andra genetiskt ärftliga sjukdomar. Samtidigt är avancerade laboratorier sedan länge en bristvara i Sverige. Etableringen av GoCo Lab innebär en stor och nödvändig kapacitetsökning och infrastruktur för att skapa framtidens läkemedel.

”Toppmodern labbinfrastruktur är en extremt viktig pusselbit för hela GoCo Heath Innovation City som ett life science-kluster av internationell klass, där GoCo Lab är helt central för hälsoinnovationer,” säger Jacob Torell, VD för Next Step Group och en av initiativtagarna till GoCo Health Innovation City.

Det täta samspelet mellan näringsliv och akademi är en av framgångsnycklarna sedan starten av GoCo Health Innovation City.

”GoCo kommer att ge Göteborgs universitet nya möjligheter att driva forskning och innovation i samverkan med privata aktörer. Det är viktigt för att vår framstående akademiska forskning ska leda till samhällsnytta ännu snabbare,” säger Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet.

Största hyresgäst i det nya labbet blir CCRM Nordic, ett icke-vinstdrivande bolag som fokuserar på att etablera forsknings- och produktionskapacitet för att driva ATMP-utvecklingen framåt enligt den framgångsrika modell som utvecklats av CCRM i Toronto. Initiativet har stöd från Vinnova och ett konsortium med bolag som AstraZeneca, CombiGene, Cytiva, Getinge, Takara Bio Europe, Tataa Biocenter och Verigraft samt GU Ventures.

”CCRM Nordics framtida kapacitet kommer att göra signifikant skillnad för att nya avancerade läkemedel kan att nå hela vägen till patient. Jag känner mig privilegierad att få vara delaktig i detta”, säger Fredrik Wessberg, VD för CCRM Nordic.

Även AstraZeneca tar plats i GoCo Lab, ett logiskt steg såväl forsknings- som relationsmässigt. Hela GoCo Health Innovation City byggs upp i nära samverkan med AstraZeneca, och med labbet på plats förstärks områdets infrastruktur ytterligare för att kunna ta fram nya innovativa terapier för patienter.