Nytt labb i Sverige utvecklar nya vacciner

Abera Bioscience AB tar nu ett viktigt steg i sin utveckling och kommer under våren etablera ett nytt labb i Uppsala, Sverige. Labbet kommer vara väl anpassat för vaccinutveckling med utrustning som gör det möjligt för bolaget att utveckla fler vaccinkandidater på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt.

”Aberas verksamhet har utvecklats mycket de senaste åren och vi har tagit steget från discovery-forskning till produktutveckling vilket ställer andra krav på utrustning och kompetens. I det nya labbet kommer vi ha möjlighet till bredare utveckling genom bättre analyskapacitet och möjlighet att internt producera både bakteriella och virala antigen för olika vaccinkandidater. Det är en grundpelare i vår quick-respons-satsning där vi stärker vår interna kapacitet vilket också ökar möjligheten för olika slags samarbeten inom vaccinområdet”, säger Mats Lundgren, CSO på Abera.

”Med ett eget labb ökar vi vår flexibilitet och kortar tiden för utveckling av nya vaccinprototyper. Dessutom skapar det möjlighet att expandera bolaget framöver. Finansieringen av den här satsningen är kostnadseffektiv och sker till största delen genom det erhållna bidraget för pandemiberedskap som finansieras av Innovate UK, samt genom kostnader som vi redan har budgeterat och har täckning för. Två av våra medarbetare från labbet i Amsterdam kommer flytta med till Sverige och vi kommer att stärka teamet ytterligare framöver” berättar Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.