Nya riktlinjer: Vaccination vid äggallergi

Med några få undantag kan barn och ungdomar med äggallergi vaccineras enligt samma rutiner som alla andra.

Äggallergi är den sannolikt vanligaste orsaken till att barn inte vaccineras rutinmässigt på BVC respektive inom elevhälsan mot mässling, röda hund och påssjuka (MPR). Detta då man inför vaccination alltid efterfrågar eventuell äggallergi. I Fass anges under ”Varningar och försiktighet” att särskild försiktighet bör iakttas, på grund av risk för överkänslighetsreaktioner hos äggallergiker.

Dock visar lång erfarenhet att äggallergi inte medför någon överrisk vid vaccination mot MPR, inte heller mot TBE. Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin tog 2019 fram riktlinjen ”Vaccinationer vid allergisk sjukdom” som tonade ner risken så att ”endast de med tidigare äggutlöst anafylaxi behöver vaccineras på allergimottagning eller liknande”. Utifrån än mer övertygande data skedde en revidering nu i december 2023.

MPR- och TBE-vaccin

MPR- (M-M-RVAXPRO och Priorix) och TBE-vacciner (Encepur och FSME-IMMUN) framställs i cellkulturer av fibroblaster från kyckling­embryon och anses innehålla försumbara mängder ägg­protein (ovalbumin) utan klinisk relevans. Internationella studier och klinisk erfarenhet från allergikliniker i Sverige stödjer att det är tryggt att vaccinera äggallergiska patienter med MPR- och TBE-vaccin. Äggallergiska individer kan därför vaccineras med MPR- eller TBE-vaccin oavsett äggallergins svårighetsgrad enligt gängse rutiner på BVC, inom elevhälsan och på vaccinationsmottagning. Ingen extra observationstid krävs vid vaccination.

Influensa- och gula febern-vaccin

Influensavaccin görs i befruktade hönsägg men innehåller efter flera reningssteg ytterst lite äggprotein (ovalbumin). Risken för reaktion hos äggallergiska barn är därmed så låg att det kan erbjudas till de flesta barn i primärvården. Bara den lilla grupp barn som har en aktuell äggallergi som krävt vård inneliggande på sjukhus på grund av anafylaktisk reaktion mot ägg, ska vaccineras på mottagning med allergikompetens. Alla andra barn med äggallergi kan vaccineras med influensavaccin enligt gängse rutiner utan extra observationstid.

Gula febern-vaccin innehåller idag lägre halter av ovalbumin än tidigare, dock mer än influensavacciner. Allergikunnig läkare bör alltid konsulteras vid äggallergi när det är aktuellt med vaccin mot gula febern. På specialistmottagning kan vaccinet ges fraktionerat hos de som haft tidigare anafylaxi mot ägg. Äggallergiska bör observeras i minst en halvtimme efter vaccination.

Läs riktlinjerna om vaccinationer vid allergisk sjukdom från barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin på föreningens webbplats. Dessa reviderade riktlinjer utgör stöd till professionen så att, nästan utan undantag, alla äggallergiska barn och ungdomar kan få sina vaccinationer och enligt precis samma rutiner som övriga.

Johan Alm, överläkare, docent, ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer
Sofia Tägtström, bitr. överläkare, ledamot Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin
Båda på regionala specialistmottagningen för vaccinationsärenden vid allergi- och lungmottagningen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset