Nya långtidsdata för Sotyktu visar på bibehållen effekt

Nya långtidsdata för Sotyktu (deukravacitinib) visar på bibehållen effekt och säkerhet vid måttlig till svår plackpsoriasis.

Efter fyra års kontinuerlig behandling med Sotyktu bibehölls det kliniska svaret hos mer än sju av 10 patienter gällande Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 75 i långtidsuppföljningsstudien POETYK PSO

Inga nya säkerhetssignaler observerades vid år fyra i långtidsuppföljningsstudien POETYK PSO jämfört med den redan kända säkerhetsprofilen

Hela pressmeddelandet finns här: Bristol Myers Squibb – New Four-Year Sotyktu (deucravacitinib) Data Demonstrate Durable Response Rates and Consistent Safety in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis (bms.com)