Nya data från ASCO-GU för patienter med urotelial cancer

Nya data som presenteras på årets ASCO-GU bekräftar BAVENCIO (avelumab) position som första linjens underhållsbehandling för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer.

  • Abstracts gällande behandlingsval, sekvensering samt livskvalitet kommer att presenteras vid 2024 års ASCO GU.
  • Real World Evidence visar att medianöverlevnad från start av första linjens kemoterapi är cirka 30 månader för patienter som behandlades med Bavencio underhållsbehandling den så kallade JAVELIN Bladder-regimen (PATRIOT-II & READY-CUP).
  • Medianöverlevnaden från start av första linjens kemoterapi når 40 månader i Real World Evidence-studie (AVENANCE) hos patienter som fick ADC-behandling (Antibody Drug Conjucate) som andra linjens behandling efter JAVELIN Bladder-regimen.
  • Merck, ett ledande forsknings- och teknikföretag, meddelade idag nya real world data som fortsätter att stödja användningen av JAVELIN Bladder-regimen för patienter som inte progredierat efter första linjens platinumbaserad kemoterapi. Data inkluderar real world studier som bekräftar en medianöverlevnad (OS) på cirka 30 månader. RWE studien AVENANCE visar att medianöverlevnaden från start av första linjens kemoterapi når 40 månader hos patienter som fick ADC-behandling (Antibody Drug Conjucate) som andra linjens behandling efter Bavencio underhållsbehandling.

Läs hela nyheten