Ny rapport om trender inom precisionsmedicin, prevention och forskning om åldrande

Vilka viktiga framsteg formar life science idag? Hur påverkar dessa framsteg vårt samhälle, sjukvårdssystem och oss som individer idag och i framtiden? Den här rapporten från Stockholm Science City fördjupar sig i precisionsmedicin, nya avancerade läkemedel, prevention samt forskning om åldrande.

– Rapporten belyser tre centrala teman inom life science, medicin och hälsa. Det handlar både om framsteg inom vetenskap och teknik, men också hur nya behandlingar kan finansieras och implementeras i hälso- och sjukvården. Det första temat är den just nu pågående implementeringen av precisionsmedicin. De två andra, som troligtvis kommer att ha effekt på längre sikt, är dels framstegen inom  gerovetenskap, det vill säga forskning som belyser mekanismerna bakom vårt åldrande, samt preventiva hälsoinsatser. Jag hoppas att rapporten kommer att ge några insikter som främjar meningsfulla dialoger om life science för ett bättre samhälle, säger Andreas Namslauer, affärsutvecklare på Stockholm Science City och författare till rapporten Healthy Longevity, Precision Medicine, and Next-Generation Therapeutics.

De senaste årens forskningsframsteg inom gerovetenskap innebär att åldrandets mekanismer har börjat kartläggas. Resultaten visar på en intressant potential att eventuellt kunna bromsa vissa åldrandeprocesser. Detta kan innebära nya möjligheter för att förebygga åldersrelaterade sjukdomar. Men trots ett starkt växande intresse, och även investeringar, från techentreprenörer, är läkemedelsföretag och investerare fortsatt avvaktande i väntan på tydliga vetenskapliga och kliniska bevis samt fungerande modeller för att genomföra kliniska prövningar på området.

Så länge sjukvårdens resursbehov är större än de årliga hälso- och sjukvårdsbudgetarna kommer alltid vård av de svårast sjuka att prioriteras före preventiva hälsoinsatser. I rapporten belyses exempelvis hur utfallsbaserade obligationer kan vara en möjlig väg framåt för att attrahera kapital till investeringar i prevention. Dessutom är det v

ktigt att inse att fler aktörer än vårdgivare arbetar med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

– Förflyttningen mot precisionsmedicin innebär att möjligheterna att behandla en rad allvarliga sjukdomar blir allt större. Vi ser nya möjligheter att bota allvarliga eller dödliga sjukdomar genom att kombinera precis diagnostik som möjliggör uppdelning patientgrupper med avancerade anpassade behandlingar. Detta kommer att innebära stora förändringar för vårdsystem världen över, säger Andreas Namslauer. Och trots utmaningar med höga behandlingskostnader, behov av nya infrastrukturer och täta samarbeten mellan klinik och forskning, kommer utvecklingen att fortsätta i snabb takt.

Varje år samlas forskare och beslutsfattare till det årliga symposiet ”The Future of Life Science”, som arrangeras av Stockholm Science City Foundation, tillsammans med Nordstjernan och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse till allmännytta. Dessa symposier fungerar som en plattform för att utforska den hur framsteg inom life science påverkar vårt samhälle och hur vi lever våra liv. Varje år lyfts insikter från symposierna fram i en rapport som syftar till att erbjuda kunskap och inspiration för att navigera inom livsvetenskapernas ekosystem.

Länk till rapporten

Healthy Longevity, Precision Medicine, and Next-Generation Therapeutics >>