Ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten

Elisabeth Karlsson har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. Hon har idag ett tillförordnat uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör och går över till den nya rollen från och med den 4 mars.
Regiondirektör Tommy Svensson har beslutat att tillsätta Elisabeth Karlsson som ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Uppdraget sträcker sig till den 30 november 2025.

– Elisabeth är den starkaste kandidaten i rekryteringsprocessen och har därför fått frågan om hon kan tänka sig att ta sig an det ordinarie uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör över en längre tid framåt. Jag och övriga ledningen är väldigt glada över att hon tackat ja, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Lång erfarenhet som ledare

Elisabeth Karlsson har en lång erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvården i Västerbotten, bland annat som verksamhetschef för Cancercentrum och som områdeschef för delar av den specialiserade sjukhusvården. Sedan hösten 2023 har hon haft rollen som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Elisabeth är en god ledare och har gjort ett väldigt bra jobb under den tid hon fungerat som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Det känns mycket positivt att vi kan fortsätta att bygga vidare på detta och att vi inte tappar fart i lednings- och utvecklingsarbetet, säger Tommy Svensson.

Elisabeth Karlsson ser fram emot att leda hälso- och sjukvården en lite längre period än vad hon själv planerat initialt.

– Jag trivs och blir kvar ett tag till och jag tycker att vårt samarbete inom ledningsgruppen fungerar bra. Det viktigaste att hantera är förstås tillgängligheten och ekonomin. Om vi lyckas erbjuda våra patienter vård i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt, då kommer vi kunna förbättra tillgängligheten och ekonomin. Det finns en massa frågor som samverkar och är viktiga här, bland annat att minska beroendet av inhyrd personal, att stärka ledarskapet, förbättra arbetsmiljön för medarbetare och chefer och att se över arbetstider, säger Elisabeth Karlsson.

På frågan vad som är viktigast i hennes ledarskap svarar hon:

– Att lyfta medarbetarna och cheferna inom hälso- och sjukvården och allt bra som görs i verksamheten. De gör skillnad för människor varje dag, säger Elisabeth Karlsson.