Nu rekommenderas Imfinzi vid fler indikationer

Det finns möjlighet för företagen som omfattas av den nationella upphandlingen och har avtal för läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare att justera avtalspriserna en gång per halvår.

Från 1 juli finns ett nytt avtalat pris för Imfinzi (durvalumab). Det innebär att fler indikationer kan betraktas som kostnadseffektiva och därmed omfattas av NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare.

De nya indikationer som omfattas av NT-rådets generella rekommendation är:

  • Imfinzi som monoterapi eller i kombination med Imjudo (tremelimumab) vid hepatocellulärt karcinom (levercellscancer).
  • Imfinzi i kombination med gemcitabin och cisplatin vid gallvägscancer.
  • Imfinzi i kombination med Imjudo (tremelimumab) vid icke-småcellig lungcancer.

För övriga läkemedel i gruppen påverkas inte befintliga rekommendationer. NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare innebär att läkemedlet/läkemedelskombinationen med lägst årskostnad är NT-rådets förstahandsrekommendation. Bedömning av plats i terapin och medicinska överväganden görs av vårdprogramgrupperna inom RCC. Direkt berörda personer inom regionerna informeras om avtalspriserna.