Novocure tar hem Jonas Nylander till Sverige – blir nordisk marknadschef

Jonas Nylander har tillträtt tjänsten som nordisk marknadschef på Novocure. Han har närmare 30 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen med flera internationella befattningar främst inom onkologi. Den senaste tiden har han tillbringat på Novocures huvudkontor i Schweiz där han lett bolagets strategiska arbete inom lungcancer.

”Min förhoppning är att TTFields inom en snar framtid ska bli godkänt för behandling av flera typer av cancer så att vi därmed ska kunna hjälpa många fler”, säger Jonas Nylander, ny marknadschef på Novocure. Foto: Tomas Enqvist.

– Jonas har ett starkt track record av att driva innovation och kommer att spela en central roll för att fler patienter i Sverige och Norden ska få tillgång till Tumor Treating Fields, säger Magnus Jörlin, chef för Novocure i Norden.

Tumor Treating Fields (TTFields) är Novocures unika cancerbehandling som använder alternerande elektriska fält för att attackera solida tumörer. I dagsläget är TTFields-terapi godkänt vid glioblastom och mesoteliom, men de kliniska prövningarna inom flera indikationer är långt framskridna och nya godkännanden är att vänta under kommande år.

– Jonas Nylander har spelat en nyckelroll i lanseringen av flera banbrytande cancerbehandlingar genom åren, en erfarenhet som kommer väl till pass i en tid då utvecklingen inom TTFields går allt snabbare här i Norden, säger Magnus Jörlin.

Det var i samband med att Novocure hade fullföljt rekryteringen till fas III-studien LUNAR som utvärderar TTFields-terapi vid icke-småcellig lungcancer, som Jonas Nylander rekryterades till huvudkontoret i Schweiz. Uppdraget han fick var att utforma den globala strategin för en framtida introduktion på marknader världen över. Nu kommer han hem till Sverige för att ta över som Marketing Director med ansvar för Norden.

Jonas Nylander efterträder Erica Johansson som trappar ner efter åtta år på Novocure i USA, Schweiz och nu senast här i Norden.