Nordiskt perspektiv på kvinnohälsa lyftes på paneldebatt om orättvisor

Kvinnohälsa är ett outtömligt ämne som rymmer både orättvisor, utmaningar och en utveckling som inte går tillräckligt snabbt – inte ens i de priviligierade nordiska länderna.

– Vi behöver samlas för ett sådant här seminarium varje år, konstaterade Tanja Brycker, Vice President på Hologic, när hon summerade den lyckade nordiska satsningen ”Gender Equality in Health? Nordic Perspectives on Women’s Health” i Stockholm i juni.

Med det pan-nordiska initiativet stärker Hologic ytterligare sin profil som medicinteknikföretaget helt inriktat på kvinnohälsa.

Kristin Kaspersen, som modererade mötet, lyfte särskilt fram frågetecknet i rubriken. Och det skulle inte dröja förrän exemplen på ojämlik vård radades upp. Tanja Brycker inledde med att lägga grunden för panelsamtalet genom att gå igenom världens största undersökning av flickors och kvinnors hälsa, Global Women’s Health Index, som startades av Hologic 2019 och presenterades 2021 för första gången. Planen är uppföljande rapporter under de kommande åtta åren.

– Vi kan inte bara ta hand om kvinnors symtom, vi måste även driva på den politiska utvecklingen – och då behövs data, svart på vitt, sade hon om bakgrunden till den stora undersökningen.

Global Women’s Health Index, som Hologic tagit fram i samarbete med analysföretaget Gallup, är baserat på 127 000 intervjuer på över 140 språk i 122 länder. Totalt representerar respondenterna 2,7 miljarder kvinnor och flickor världen över. Högst hamnar Taiwan och i bottenmåterfinns Afghanistan. Generellt ligger de nordiska länderna högt, men även här finns förbättringspotential, bland annat när det gäller deltagande i screening för olika cancerformer.

– Kunskap är helt avgörande för välgrundade beslut i syfte att främja folkhälsa på alla nivåer, och vi har alla nytta av ett kontinuerligt lärande som stärker vårt kritiska tänkande och som hjälper oss att åstadkomma förbättringar, var Tanja Bryckers budskap.

Läs hela artikeln