NextCell startar dotterbolag för kvalitetsanalyser

NextCell Pharma AB meddelar att bolaget har bildat ett dotterbolaget QVance, som ska specialisera på kvalitetskontrollanalys. QVances lansering är ett strategiskt tillskott till NextCell för att öka bolagets omsättning och närvaro på marknaden för avancerade terapiläkemedel. QVance kommer att specialisera sig på att utföra kvalitetsanalyser åt företag, inklusive NextCell, på den växande cell- och genterapimarknaden. Qvance adresserar ett stort behov av analystjänster som saknas i Norden.

Utvecklingen av avancerade terpiläkemedel (ATMP) växer med en årlig tillväxttakt på 15 procent och har ett förväntat värde på 39 miljarder kronor år 20321. Norden är ett av de snabbast växande naven för ATMP på den europeiska marknaden. Under 2023 lanserades satsningen ”ATMP 2030” med visionen att transformera hälso- och sjukvården och göra Sverige världsledande inom ATMP2. NextCell är partner i detta initiativ, tillsammans med andra nyckelaktörer som Läkemedelsverket, många av de svenska regionerna, universitetssjukhus och stora läkemedelsföretag som Astra Zeneca.

NextCells dotterbolag QVance, baserat i Huddinge, har utvecklats för att möta de specifika behoven hos avancerade terapiföretag, särskilt de som vill ha en lokal leverantör av kvalitetsanalys. QVances affärsmodell är att utföra tjänster på uppdrag av kunden och visionen är att tillhandahålla analyser till företag i Norden, genom att erbjuda en rad kvalitetskontrollanalyser, produktlanseringar och skräddarsydd analysutveckling för företag av alla storlekar. Analysutrustning, renrum och expertpersonal kommer att överföras från NextCell till det nya bolaget, som kommer att vara tjänsteleverantör för NextCell och andra ATMP-företag.

”Vi leder utvecklingen av cellterapier och har identifierat ett växande behov av kvalitetsanalyser QVance har växt fram ur en förståelse för vad ATMP-utvecklare behöver och vad som för närvarande saknas i Norden. NextCell har eftersökt analyserna och i stället för att utföra analyserna internt spinner vi ut kvalitetsavdelningen i ett eget bolag för att kunna serva många fler aktörer”, kommenterar NextCells VD Mathias Svahn.

1) Future Markets Insights REP-GB-162421
2) ATMP – ATMP2030 (atmpsweden.se)