Neogaps patenterade teknologi bakom banbrytande MS-upptäckt

Antikroppar mot Epstein-Barr-viruset (EBV), ett vanligt virus som de flesta människor drabbas av tidigt i livet, är kopplat till multipel skleros, MS. Det visar en studie från Karolinska Institutet där teknologi från bioteknikbolaget Neogap Therapeutics har använts för att kartlägga immunceller som reagerar på EBV och på autoantigener i MS.

Med hjälp av Neogaps patenterade EpiTCer®-teknologi har forskare vid Karolinska Institutet fått belägg för hur antikroppar eller T-cellssvar mot Epstein-Barr-viruset, EBV, och ett visst protein i vårt centrala nervsystem är vanligare hos patienter med multipel skleros, MS. Studien, som har publicerats i den framstående forskningstidskriften Science Advances, visar att immunreaktionen mot ett visst protein i EBV av misstag kan riktas mot ett protein i centrala nervsystemet hos vissa individer, och detta kan utlösa eller påskynda utvecklingen av MS.

Nyheten har fått ett mycket stort genomslag i medier över hela världen, exempelvis The Guardian, ABC Australia radio och India Weekly.

”Studien bidrar med en viktig pusselbit som kan förklara varför en del människor utvecklar sjukdomen och att vissa antikroppar mot Epstein-Barr-viruset, som normalt bekämpar infektionen, av misstag kan rikta sig mot hjärnan och ryggmärgen och orsaka skada”, säger Olivia Thomas, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och delad försteförfattare till studien tillsammans med Mattias Bronge.

Olivia Thomas ingår i docent Hans Grönlunds, forskargrupp. Hans Grönlund är CSO och grundare av Neogap Therapeutics.

”Det här är en fantastisk upptäckt som har stor betydelse inom forskningen kring MS och för framtida möjliga behandlingar. Det är också ytterligare ett bevis på hur Neogaps patenterade EpiTCer®-teknologi kan användas inom banbrytande forskning”, säger Hans Grönlund.

EpiTCer®-teknologin, utvecklad av Hans Grönlund, har visat sig vara banbrytande för att upptäcka sällsynta antigen-specifika, autoreaktiva T-celler med hög känslighet. I samarbete med forskare vid Karolinska Institutet har flera artiklar publicerats som beskriver användningen av EpiTCer®-partiklar för detta ändamål. Nyligen publicerades en studie i Science Advances, där fyra nya autoantigener associerade med MS identifierades. Dessa upptäckter visar på den potentiella kliniska betydelsen av EpiTCer®-teknologin och dess förmåga att bidra till vår förståelse av autoimmuna sjukdomar som MS.

”Vi är glada, inte bara för att den nya kunskapen kan användas till att utveckla individanpassade behandlingar för det livslånga lidande som MS innebär. Utan också för att vi nu får ytterligare bevis för att vår teknikplattform har stor relevans inom flera sjukdomsfält, däribland autoimmuna sjukdomar och andra immunförsvarsrelaterade sjukdomar. Vårt mål är att fortsätta utveckla innovativa användningsområden för EpiTCer® och bidra till att få fram nya terapier för behandling av svåra sjukdomar”, säger Samuel Svensson, vd för Neogap.