NBL- och IGM-avgöranden under hösten

NBL- och IGM-avgöranden under hösten
NBL 1020/15 gällde ett överklagande av ett beslut från LIFs Compliance Officer (CO 001/15) där han funnit att Yasuragi Hasseludden inte är en godtagbar plats för en tvådagars utbildnings för tvåhundra läkare arrangerad av Sveriges Läkare under utbildning i psykiatri. COs beslutet motiverades med att Yasuragi Hasseludden bland allmänheten var mest känt för sin japanska spa-anläggning och att det i Stockholmsområdet finns flera konferensanläggningar som klarar ett arrangemang i den aktuella storleksordningen. I överklagandet framhölls bl.a. att Yasuragi Hasseludden valts för att det inte ligger centralt i Stockholm vilket främjar nätverkande mellan deltagarna, att priset inte skiljer sig nämnvärt från andra konferensanläggningar med tillräcklig kapacitet samt att tillgång till spa-anläggningen inte ingick i deltagaravgiften utan var exklusiv för deltagare som på egen bekostnad ville utnyttja denna. Syftet med regeln i artikel 2 b, kapitel 2 avdelning 1 i Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER), där det bl.a. sägs att val av ort och lokal för genomförande av sammankomst ska vara rimligt i relation till syftet med sammankomsten, är att motverka sådana arrangemang där inslaget av förströelse och nöjesaktiviteter dominerar över det yrkesmässiga eller vetenskapliga innehållet i programmet. Ett arrangemang får inte ha funktionen av belöning eller gåva till deltagarna. Regleringen skall också förhindra att arrangemang förläggs till sådana orter eller platser som är så pass attraktiva att det snarare är orten eller platsen som sådan än programmet för kongressen som lockar till deltagande.

Läs hela artikeln som PDF