Näringslivets förutsättningar att bedriva kliniska prövningar ska säkras

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar har minskat i Sverige och näringsminister Thorwaldsson tillsätter nu en utredning för att se över förutsättningarna för att bedriva dessa.

– För att skapa en modern och innovativ hälso- och sjukvård i världsklass behövs tidig tillgång till nya behandlingsmetoder. Här är kliniska prövningar en viktig del. Utredningen ska synliggöra varför dessa har minskat över tid och ta fram förslag för att underlätta för företag inom hälsa och life science att växa. Innovationskraft stärker Sverige och vår ekonomiska utveckling, säger Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister.

Pandemin har konkret visat på hur viktigt det är att vården kan samarbeta med näringslivet för att effektivt och säkert ta fram nya vacciner och andra behandlingar. Kliniska prövningar är därmed en välfärdsfråga. Undersökningar som görs på friska eller sjuka människor för att studera effekten av läkemedel eller andra behandlingsmetoder är centrala för att kunna erbjuda patienter den senaste behandlingen, för att utveckla individanpassad precisionsmedicin i svensk vård och för att erbjuda företag i life science-sektorn en möjlighet att växa i Sverige.

De senaste femton åren har antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som genomförts i den svenska vården minskat och uppfattningen hos de flesta aktörerna är att förutsättningarna för att bedriva kliniska studier har försämrats.

Regeringskansliet uppdrar åt verksamhetschefen Peter Asplund att biträda Näringsdepartementet med att analysera hur utvecklingen för kliniska prövningar ser ut,identifiera vilka eventuella hinder och möjligheter som finns för att dessa ska komma till stånd samt föreslå åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, särskilt företagsinitierade läkemedelsprövningar.

Genom denna insats möter regeringen en av life science-strategins målsättningar: att integrera forskning och innovation i vården.

Uppdraget ska redovisas genom att publiceras i Departementsserien senast den 15 mars 2023.

Läs hela pressmeddelandet