Mobilt team beroende i Göteborg tilldelas pris

Mobilt team beroende i Göteborg har utsetts till vinnare av det prestigefyllda Nordic Drugs Stora Pris 2024 som delas ut i samarbete med Svensk förening för Beroendemedicin. Priset tilldelas för deras banbrytande arbete med att tillgängliggöra läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) genom en mobil enhet. Priset, som inkluderar ett stipendium på 50 000 kronor, delas i år ut för 14:e gången.

Mobilt team beroende startade sin verksamhet med syftet att öka tillgängligheten till LARO och annan beroendevård. Genom att använda en husbil och ett stategiskt val av placeringar har teamet framgångsrikt nått ut till individer i behov av hjälp. Sedan starten har de tagit emot 913 besökare, inkluderat patienter för sjukvårdsinsatser samt personer ur allmänheten för information. Läkemedel för akut behandling av överdos har delats ut till 93 personer, tillsammans med en utbildningsinsats.

Teamet har också spelat en avgörande roll i att initiera LARO för individer med ett opioidberoende. Blodprov för screening av blodburen smitta har genomförts och information om behandling av hepatit C har förmedlats till behövande. Genom att skapa fler ingångar till behandling för opioidberoende har teamet kunnat nå personer som annars kanske inte hade sökt hjälp eller hade sökt hjälp mycket senare.

Motivering
Nordic Drugs och Svensk förening för Beroendemedicin motiverar sitt val med att Mobilt team beroende har visat exceptionellt engagemang och innovation i sitt arbetssätt. ”Nordic Drugs Stora Pris 2024 tilldelas den mobila substitutionsmottagningen i Göteborg, ett nydanande initiativ för att öka tillgängligheten till LARO, men också sprida läkemedel för akut behandling av opioidöverdos och nå patienter som annars inte kommit till beroendevården.”

Mobilt team beroende
”Vi är oerhört glada för att ha tilldelats Nordic Drugs stora pris. Det är ett erkännande av det arbete vi gör och det motiverar oss att fortsätta utveckla och förbättra våra insatser. Vi ser att vi med ett uppsökande arbetssätt lyckas skapa en mycket bättre tillgänglighet för vår målgrupp, vilket är ett måste om sjukvården ska lyckas skapa en jämlik vård för alla”.

Nordic Drugs och Svensk förening för Beroendemedicin strävar efter att fortsätta främja innovation och excellens inom beroendemedicin och gratulerar Mobilt team beroende i Göteborg till denna välförtjänta utmärkelse.