MistraPharma föreslår nytt centrum för läkemedel och miljö

MistraPharma föreslår nytt centrum för läkemedel och miljö
Avslutningskonferensen samlade över 150 deltagare från mer än 25 organisationer och under dagen presenterades exempel på högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning i världsklass. Det sade professor John Sumpter från Brunel University i London som deltagit i forskningsprogrammets referensgrupp sedan det började. Sammantaget har fler än 150 vetenskapliga artiklar och 10 avhandlingar publicerats under projektet. I samband med att forskningsprogrammet avslutas den sista december i år, föreslår styrelsen att det ska bildas ett nytt centrum för läkemedel och miljö som ska fortsätta att driva forskning inom området. Förslaget presenterades för Socialdepartementet samt Miljö- och energidepartementet.
– De senaste åren har vi sett att den forskning som har bedrivits inom ramen för MistraPharma har gett nya och viktiga resultat om läkemedel och miljö som vi vill ta tillvara och utveckla. Vi hoppas nu att regeringen ställer sig positiva till detta förslag om ett nytt center för läkemedel och miljö så att det viktiga arbetet kan fortsätta med att minska negativa miljö- och hälsoproblem med läkemedelsrester i miljön, sade Inger Andersson, tf generaldirektör för Läkemedelsverket och styrelseordförande för MistraPharma.

Läs hela artikeln