Mikrobiomet – en outforskad guldgruva

Mikrobiomet har många möjligheter att förbättra människors hälsa. Vi vet i dag att rubbningar i vårt mikrobiom (dysbios) är relaterade till många olika sjukdomar, exempelvis cancer, diabetes, astma, depression och svårläkta sår. Hälso- och sjukvården har börjat jobba mer preventivt och med hjälp av hälso­främjande mikroorganismer kan patienter skyddas från onödigt lidande samtidigt som det sparar pengar för framtida sjukkostnader.

Människans evolutionära utveckling har skett gemensamt med mikroorganismer i vår omgivning. Vår hälsa är därför beroende av dessa mikroorganismer och de produkter och nedbrytningsprodukter (metaboliter) som de tillverkar. Våra tarmar, hud och andra delar av kroppen är hem till biljoner mikroorganismer. Dessa mikroorganismer (bakterier, svampar och virus) som utgör det vi kallar ”den mänskliga mikrobiotan” har ett unikt genom med möjlighet att tillverka mängder av produkter och metaboliter. Mikroorganismerna, generna och dess produkter kallas gemensamt för ”det mänskliga mikrobiomet”.

På senare år har hälso- och sjukvården börjat arbeta mer med preventiv behandling där mikrobiomforskningen kan spela en avgörande roll. Även flera läkemedelsföretag har börjat släppa produkter inom kosttillskott såsom probiotika. Mikrobiom runt om i världen erbjuder en diversitet av olika metaboliter, produkter och mekanismer som kan ses som en outforskad guldgruva för nya läkemedel. Mikrobiomforskningen står därför i fokus för många av framtidens läkemedel.

Danmark och Skåne bildar tillsammans ett starkt säte med lång historia inom mikrobiom och mikrobiologisk forskning. Skåne med sin kunskap inom probiotika och klinisk mikrobiologi och Danmark med sin långa historia inom mikrobiologi och bioteknik. Denna forskning och läkemedelsutveckling utgör en del av det rika och växande mikrobiomkluster som finns i Medicon Valley.

Orsaker till förändrat mikrobiom
I ett samarbete mellan Medicon Valley Alliance, Copenhagen Capacity och Invest in Skåne, och med finansiering från EU-organet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak verkar Microbiome Signature Project för att lyfta fram möjligheterna att utveckla framtidens läkemedel inom Medicon Valley, norra Europas starkaste kluster för mikrobiomforskning.

En starkare mikrobiomforskning kan hjälpa oss att ta reda på orsakerna kring de förändringar i vårt mikrobiom som ger upphov till många olika sjukdomar. Vi lever i dag annorlunda jämfört med hur vi tidigare levt under människans evolution. Detta har i värsta fall medfört att vi fått skadliga rubbningar av vår mikrobiota (dysbios). Rubbningarna ökar risken för autoimmuna sjukdomar såsom astma, eksem, ulcerös kolit och multipel skleros. Det beror på att våra kroppsceller är beroende av de metaboliter som ett hälsosamt mikrobiom tillverkar. En hälsofrämjande tarm-

flora tillverkar till exempelvis korta fettsyror som tas upp och sprids i vår kropp. Dessa metaboliter behövs för att skapa ett hälsosamt och motståndskraftigt organ (till exempel lungor) och kan förhindra både autoimmuna sjukdomar och infektionssjukdomar. Mikrobiomet kan även bli hälsoskadligt såsom en tarmflora som innehåller specifika mikroorganismer som ger upphov till ökad inflammation i kroppen eller rubbningar i östrogenbalansen i kroppen.

Det är inte bara vårt eget mikrobiom som påverkar vår hälsa, utan även mikrobiomet i vår omgivning. Det externa mikrobiomet är också en del av vår evolutionära utveckling. När du äter grönsaker, frukt och bär exponeras du för mikroorganismer som ligger inkorporerade i växter (endofyter som lever inne i plantorna). Äter du exempelvis spenat exponeras du för upp till hundratals olika arter av mikroorganismer och deras metaboliter.

Dessa har under passagen genom din kropp möjligheten att påverka din hälsa och din kroppsegna mikrobiota. Fast vi har på senaste tiden förändrat exponeringen av externa mikrobiom på grund av vår moderna livsstil och industrialiseringen. Vi har i dagvattenfiltrering och vattnet innehåller höga halter klorin. Vi odlar mycket av våra grönsaker hygroskopiskt, det vill säga utan jord. Vi lever i stora städer och exponeras mer sällan för externa mikrobiom än vad vi tidigare gjort. De här förändringarna kan påverka vår hälsa på sätt som vi kanske inte helt förstår konsekvenserna av i nuläget. Mikrobiomforskningen kommer vara viktig för vår framtida hälsoforskning och därför även för läkemedelsforskning.

Läs hela artikeln