Meliva växer i Sverige

Meliva utökar sitt erbjudande inom specialistvård genom ett planerat förvärv av Cevitagruppen och DBI Vård & Hälsa. Förvärvet är föremål för godkännande från berörda myndigheter och regioner och planeras slutföras under hösten 2024.

Cevitagruppen är en ledande gynekologiaktör med verksamhet i Region Stockholm och Västra Götaland som erbjuder såväl gynekologi, öron-näsa-hals-mottagning och barnmorskemottagning, som omfattande konsultations- och operationstjänster.

DBI Vård & Hälsa, grundat 2017, är en av de största privata vårdgivarna inomortopedi i Stockholm och med verksamhet i Västerås. DBI är ledande inom hand- och fotkirurgi i Sverige.

Både primär- och specialistvård i Stockholm och Västra Götalandsregionen
Genom förvärven av Cevitagruppen och DBI skapas en stark plattform för Melivas specialistvård som kompletterar det nuvarande primärvårdsnätverket med 18 vårdcentraler i Region Stockholm och Västra Götaland.

Nu kan Meliva erbjuda kvalitativ vård inom flera specialistområden; gynekologi, öron-näsa-hals, ortopedi, reumatologi, rehabilitering och plastikkirurgi. Samtidigt ökar möjligheten för medarbetare inom Meliva att lära och utvecklas inom olika medicinska specialiteter och verksamhetstyper. Förvärvet utökar också Melivas nuvarande kundgrupp till att omfatta även försäkringsbolag och privat finansiering, då ortopedi och gynekologi står för cirka 40% av alla försäkringsfinansierade behandlingar.

”Cevitagruppen och DBI är båda kvalitetsdrivna verksamheter med kulturer som präglas av såväl spetskompetens som patientfokus. Samgåendet kompletterar inte enbart vårt fokus på familjer och barn utan ger oss också ännu bättre möjligheter att hålla ihop patientresan, inte minst i region Stockholm där vi idag har över 100 000 listade patienter” säger Anders Westerholm, VD Meliva.

”Demografiska förändringar, fokus på kvinnors hälsa, ökat antal livsstilssjukdomar i kombination med begränsad tillgänglighet och växande vårdköer kommer att öka efterfrågan av specialiserade vårdtjänster. Tillsammans med Meliva och DBI får vi ännu bättre möjligheter att möta detta ökade behov inom såväl offentlig- som försäkringsfinansierad vård” säger Håkan Baehrendtz, VD Cevitagruppen.

”Jag ser verkligen fram emot att kombinera Melivas fina etablerade nätverk inom primärvård och Cevitagruppens specialistvård med våra verksamheter, och därmed kunna hjälpa ännu fler patienter med behov av ortopedisk vård” säger Carin Ivarsson, VD DBI Vård & Hälsa.