Medivir presenterar data på ESMO GI

Medivir presenterar data för kombinationen fostrox + Lenvima vid HCC på ESMO GI

Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade den 29 april att ett abstrakt för kombinationen fostroxacitabine bralpamide (fostrox) + Lenvima® vid hepatocellulär cancer (HCC) har accepterats för presentation vid European Society for Medical Oncology (ESMO) Gastrointestinal (GI) Cancers Congress den 26-29 juni 2024 i München.

Abstraktet, med titeln “Liver pharmacodynamics in an open-label phase Ib/IIa study of fostroxacitabine bralpamide (fostrox, MIV-818) in combination with lenvatinib in 2L/3L hepatocellular carcinoma” kommer att presenteras på konferensen av Dr Hong Jae Chon, CHA Bundang Medical Center i Korea.
Dr Chon är en av prövarna i den pågående fas Ib/IIa-studien.  Presentationen kommer att innehålla farmakodynamiska data från patienter i den pågående fas Ib/IIa-studien med kombinationen fostrox + Lenvima, som utvärderar påverkan på normal leverfunktion och DNA-skador i tumörceller jämfört med friska celler. Presentationen kommer också att innehålla en uppdatering av den kliniska effekten då studieresultatet har fortsatt att mogna och patienterna har kunnat fortsätta med behandlingen. Postern kommer att finnas tillgängliga på Medivirs hemsida efter presentationen.