Martling blir Scientific Director Life Science på KI

Karolinska Institutet ska vara en motor i att realisera Sveriges potential inom life science. Som ett viktigt led i den strävan har professor Anna Martling utsetts till scientific director life science på KI. Anna Martling har under de senaste tre åren lett KI:s arbete med implementering av precisionsmedicin i vården. Det uppdraget vidgas nu till att omfatta KI:s övergripande arbete inom life science.

Professor Anna Martling, överläkare och tidigare dekan för KI Nord, har utsetts till scientific director life science på KI.

Det är ett nytt uppdrag på KI med ansvar för att koordinera interna initiativ och företräda KI i vissa externa sammanhang inom området. En viktig arena blir samverkansorganisationen mellan Kl och Region Stockholm.

 Anna Martling har byggt upp ett stort nätverk och skapat sig en viktig position i relation till relevanta aktörer inom life science regionalt och nationellt. Hon har genomfört åtgärder som ökat förutsättningarna för translationell forskning och KI:s inflytande i samverkan med en rad parter inom vården, industrin och politiken. Jag är väldigt glad av att kunna säkra ett fortsatt engagemang från hennes sida, säger Annika Östman Wernerson, rektor på Karolinska Institutet.

 KI:s verksamhetsstrategi Strategi 2030 betonas att KI ska vara en motor för life science. KI har bland annat deltagit i regeringens tidigare samverkansgrupp för hälsa och life science med uppdrag att ta fram den nationella life science-strategin.

Anna Martling. Foto: Andreas Andersson.

Flera satsningar inom precisionsmedicin

Under de senaste åren har KI gjort en rad satsningar tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset inom life science.
Bland annat etableringen av Karolinska Comprehensive Cancer Center, Precisionsmedicinskt centrum Karolinska och Karolinska ATMP-centrum (avancerade terapiläkemedel).
Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har KI också etablerat programmet Datadriven Life Science inom precisionsmedicin, som är ett område inom life science.
Syftet med DDLS-programmet är att positionera Sverige i det internationella toppskiktet inom life science.

 Det finns oerhört många viktiga initiativ där vi behöver skapa en helhet för att gemensamt driva forskning och sjukvård framåt. Vi behöver docka an i dessa satsningar, koordinera oss och växeldra i vissa frågor. Jag tror att det kommer vara avgörande för att få ut så mycket som möjligt av varje enskild satsning, menar Anna Martling.

KI medverkar i den regionala samverkansgruppen för life science och har bidragit till de regionala handlingsplanerna inom området.
I sin nya roll får Anna Martling ett större övergripande uppdrag att driva utvecklingen inom precisionsmedicin för KI och Region Stockholm.

– I mitt nya uppdrag kommer jag att sätta fokus på våra satsningar inom life science för att hålla tryck i frågan och öka takten på utvecklingen. Sedan jag tillträdde i januari har jag samlat nyckelpersoner som arbetar inom befintliga life science-satsningar för att tillsammans identifiera hur vi ska driva arbetet vidare.

Omsätta kunskap till nytta för patienterna 

Anna Martling betonar vikten av samverkan inom forskning och utveckling.
– Partnerskap och samverkan är oerhört viktiga områden. För att förändra och modernisera måste vi samarbeta inte bara inom vården utan även med näringslivet och andra externa parter. Medtech och läkemedelsbranschen är några exempel där en stor del av den viktiga produktutvecklingen sker.

En sådan proaktiv näringslivssamverkan kan även möjliggöra nyföretagande och nya forskningsnära arbetstillfällen.

– Det är verkligen en förmån att få driva detta utvecklingsarbete vidare. Vi lever i en extremt spännande tid där hälso- och sjukvården utvecklas i hög takt. Fokus är att snabbt omsätta nya kunskaper till klinisk användning som gör nytta för våra patienter. Life science kommer att vara avgörande för hur framtidens vård bedrivs och för att stärka den hälsofrämjande och preventiva vården som blir allt viktigare, avslutar Anna Martling.