Magnus Wassén ny general manager på Neuraxpharm

Neuraxpharm, har idag offentliggjort att bolaget expanderar sin verksamhet till Norden genom etablerandet av en affärsenhet i Stockholm och utnämningen av Magnus Wassén som General Manager för Neuraxpharm Norden, med ansvar för Norden.  

Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), ett europeiskt läkemedelsbolag specialiserat på centrala nervsystemet (CNS), expander sin verksamhet till Norden. Den nya affärsenheten kommer att ledas av Magnus Wassén och använda sin expertis inom CNS för att erbjuda produkter från Neuraxpharms breda utbud i Norden. Magnus Wassén har lång erfarenhet från ledande roller inom Pfizer, Merck och Viatris, och är expert inom såväl marknadstillgång som lansering och marknadsföring av läkemedel i Norden och internationellt.

Magnus Wassén

Expansionen möjliggör för företaget att etablera en stark plattform och nödvändig lokal expertis för att lansera nya produkter och lösningar på de viktiga nordiska marknaderna. Till en början kommer Neuraxpharm att erbjuda en omedelbar säljplattform för den nyligen uppköpta marknadsledande medicinen Buccolam®, som har en hög efterfrågan och har utvecklats för akutbehandling av barn och ungdomar som lider av epilepsi. Buccolam® är sedan tidigare ett etablerat och högt efterfrågat varumärke i Sverige, Norge, Finland och Danmark, vilket gör Neuraxpharm väl positionerat för att möta efterfrågan i regionen med den nya affärsenheten. Framöver kommer fokus att ligga på uppbyggnaden av en organisation som kan distribuera värdeskapande mediciner som kan behandla störningar av det centrala nervsystemet, där Neuraxpharm har ett stort och växande portföljtutbud.

Magnus Wassén påbörjade sin anställning den 1 april, 2021.