Lotta Senelius + life science-team går till Dear Friends

Sju personer från fd Ellermore och Gullers Grupp har  gått till den idédrivna kommunikationsbyrån Dear Friends. Lotta Senelius är strategisk projektledare och har själv bakgrund i läkemedelsindustrin, bland annat som produkt- och försäljningschef på Sanofi och TEVA

– Jag och mina kollegor har alla lång erfarenhet av kommunikation inom life science, såväl när det gäller marknadsföring av receptbelagda läkemedel, OTC-produkter, utbildningar för vårdpersonal och kampanjer riktade mot allmänheten inom en lång rad terapiområden. Med Dear Friends gedigna erfarenhet av varumärkesutveckling, kreativa kampanjer och digitala upplevelser i ryggen satsar vi nu på att bli en ännu starkare strategisk, taktisk och kreativ partner för våra life science-kunder. Inte minst när det gäller rörligt och digitalt värdeskapande innehåll, ett behov som accelererade under pandemin och som vi nu har fått helt nya möjligheter att tillgodose.

Förutom Lotta Senelius, till höger i blått, består gruppen från vänster till höger av Jesper Widén, operativ projektledare, Suzanne Hammarvid, operativ projektledare, Lisbet Pedersen, operativ projektledare, Sven Nylin, medicinsk art director, Sara Fischer, copywriter och Patrik Blomqvist, art director.