Lipum har utsett Ola Sandborgh till ny verkställande direktör

Lipum AB är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som utvecklar ett nytt unikt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Idag meddelar styrelsen att Ola Sandborgh har utsetts till ny verkställande direktör från och med den 1 december 2023.

Ola Sandborgh har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han har haft ledande roller inom kommersialisering, innovation och affärsutveckling i företag såsom Pfizer, Sanofi Pasteur MSD och senast, som Vice President Immunology & Specialty Care inom Swedish Orphan Biovitrum (Sobi). Ola har lett globala tvärfunktionella team samt koordinerat ett stort antal partnerskap med läkemedelsföretag och verkat inom utvecklingsprojekt i såväl tidig som sen fas. Han har förvärvat en betydande erfarenhet av företagsutvärderingar, förvärv och försäljning.

Styrelseordförande Ulf Björklund kommenterar förändringen:

– Ola adderar värdefull erfarenhet till Lipum. Han har en solid bakgrund inom immunologi och utveckling samt kommersialisering av flera antiinflammatoriska läkemedel. Ola kommer att ta över en välfungerande organisation från Einar Pontén som, under de senaste sju åren, framgångsrikt utvecklat Lipum till ett noterat biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas. Jag vill tacka Einar för hans utmärkta engagemang och bidrag till Lipum.

Einar Pontén lämnar sin roll som VD på egen begäran, men kommer ha fortsatt engagemang i en ny roll inom Lipum. I första skedet kommer Einar verka för en smidig överföring av ansvar och kunskap kring pågående initiativ till Ola Sandborgh.

– Lipum är ett unikt företag med en mycket intressant innovation inom det antiinflammatoriska området. Med en stark vetenskaplig bakgrund, som visar att målmolekylen BSSL spelar en viktig roll vid inflammation, är Lipum på en spännande resa. Jag ser fram emot att leda Lipums team till förmån för patienter med inflammatoriska sjukdomar och samtidigt skapa värde för aktieägarna, säger Ola Sandborgh.