Liliane Rothoff tar säljansvar på Lioness Medtech

Liliane Rothoff, med lång erfarenhet av försäljning inom sjukvården har rekryterats till en försäljningsvarig position på expansiva medicinteknikbolaget Lioness Medtech. Liliane kommer närmast från den egna verksamheten Tre Röda med fokus på ren luft och kontrollerade miljöer. 

Liliane Rothoff. Foto: Lioness Medtech.

Lioness Medtech företräder ledande tillverkare av strålningsutrustning för främst cancerbehandlingar. Det är tillverkarna ViewRay, ZAP och Sumitomo som med sin ytterligt precisa utrustning är på väg att revolutionera strålbehandling av cancerpatienter.

Liliane är både civilekonom och systemvetare och har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt olika typer av försäljningsledande verksamhet inom finansiella tjänster, renrum och sjukvården.

– Jag tycker att det här ska bli jättespännande. Dels brinner jag för alla typer av hälso- och sjukvårdsfrågor, dels är jag fascinerad av hur långt strålningstekniken för cancerbehandling har kommit under de senaste åren. Genom att gå ut och missionera om detta finns en möjlighet att göra skillnad och medverka till effektivare och säkrare behandlingar. Jag ser verkligen fram emot det, säger Liliane Rothoff inför det nya uppdraget.

– Det har hänt mycket inom strålterapin under de senaste åren. Vi märker ett starkt intresse från många håll och vi kommer att ha mycket att göra framöver. Då känns det väldigt bra att vi lyckats få ombord Liliane som kan hjälpa alla vårdinrättningar att hitta fram till rätt utrustning, säger Bernt Nordin, styrelseordförande på Lioness Medtech.

Liliane kommer även i fortsättningen utöva huvudmannaskapet för Tre Röda, som är nordisk distributör för plasmateknologin Novaerus NanoStrike, för rening av luft i sjukhusmiljö.