Läkemedelsbristen drabbar cancerpatienter

Under årets andra kvartal var sammanlagt 977 läkemedel restnoterade på svenska apotek. Bland restnoteringarna finns bland annat mediciner som behandlar njursvikt och cancer i tarm, bröst och sköldkörtel. Det visar statistik från Läkemedelsverket sammanställd av licensläkemedelsimportören AtrimusRx.

– Restnoteringar av läkemedel drabbar allt ifrån den förälder som inte får tag på rätt sorts febernedsättande läkemedel till sina sjuka barn till den cancerdrabbade som behöver läkemedel för sin överlevnad. Gemensamt är att restnoteringar orsakar onödig oro och i värsta fall även utebliven behandling, och därför behöver läkare få bättre förutsättningar att hjälpa sina patienter hitta alternativa läkemedelsbehandlingar, säger Nicky Nadem, vd för AtrimusRx.

Läkemedelsverket uppdaterar dagligen sin databas över restnoterade läkemedel. Under det andra kvartalet i år har sammanlagt 977 läkemedel registrerats som restnoterade. Bland restnoteringarna finns alfakalcidol, som behandlar njursvikt och hypokalcemin, fluorouracil, som används vid behandling av cancer i tarm, bröst och sköldkörtel och epirubicin, som behandlar bröst- och ventrikelcancer.

Vissa läkemedel, som exempelvis Intuniv som är ADHD-medicin för barn och ungdomar, var bara restnoterade under ett par dagar. Andra läkemedel, som exempelvis HIV-medicinen Abacavir/Lamivudine Accord, har varit restnoterade under hela perioden.

När restsituationer uppstår har läkare och andra som förskriver möjlighet att skriva recept på ett motsvarande utländskt läkemedel genom ett så kallat licensförfarande med godkännande från Läkemedelsverket. Det är dock ofta svårt för läkare att veta vilka läkemedel som finns tillgängliga i andra länder. Läkemedelsverket själva har vid flera tillfällen konstaterat att det råder ett informationsunderskott bland läkare om licensläkemedel och hur de kan användas när det är brist på andra läkemedel.

– Det är helt avgörande för läkares möjlighet att hjälpa sina patienter att de har tillräcklig information om vilka läkemedel som finns tillgängliga som licensläkemedel som alternativ till restnoterade läkemedel. Det informationsunderskott som nu råder bland läkare är ett stort problem och riskerar patienternas hälsa och ibland till och med liv, säger Nicky Nadem.

För mer information, kontakta gärna:

Nicky Nadem, vd för AtrimusRx, 073-954 37 18 [email protected]

Fakta om licensläkemedel

• Läkemedel som är godkända och registrerade i andra länder kan förskrivas som licensläkemedel i Sverige, exempelvis vid bristsituationer.

• Den förskrivande läkaren skickar in en licensmotivering och ett apotek skickar in en licensansökan till Läkemedelsverket.

• Läkemedelsverket godkänner ansökan, förutsatt att läkemedlet är ändamålsenligt och uppfyller godtagbar farmaceutisk kvalitet.

• Ett importföretag tar in läkemedlet till Sverige och levererar till apoteket.

AtrimusRx importerar läkemedel från andra länder när de inte finns tillgängliga eller inte är registrerade i Sverige och distribuerar dem sedan till svenska apotek och sjukhus. Vi vill bidra till att patienter får de läkemedel de behöver, att läkare har goda förutsättningar att hjälpa sina patienter och att apotek och sjukhus får god service. Vår vision är ett samhälle där alla som är i behov av ett visst läkemedel ska kunna få det snabbt, smidigt och säkert.