Kry rekryterar VP Corporate Affairs från Karolinska

Henrik Kennedy tillträdde den 20 mars en nyinrättad tjänst som VP Corporate Affairs på Kry, Europas största och främsta digifysiska vårdgivare. Han kommer närmast från rollen som kommunikationsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kry Sverige har idag 52 fysiska enheter inom bådeprimärvårdoch specialistvård i 15 regioner, utöver den nationella digitala tjänsten. Nära 250 000 patienter har valt att lista sig på någon av de 30 vårdcentralerna. De snabbast växande patientgrupperna är människor över 60 år, kroniker och patienter i glesbygd och Kry erbjuder idag vård på 30 språk.

  • Kry har vuxit på ett fantastiskt sätt och ger i dag många människor tillgång till högkvalitativ sjukvård såväl fysiskt som digitalt. De är verkligen drivande i den utveckling som krävs för att sjukvården i Europa ska klara den demografiska utmaningen. Efter fyra år på Europas främsta sjukhus ser jag fram emot att bli en del av Kry-familjen och Europas bästa digifysiska vårdgivare, säger Henrik Kennedy, VP Corporate Affairs på Kry.
  • Henrik Kennedy har stor erfarenhet av att kommunicera och driva förändring inom såväl privat som offentligt driven sjukvård. Hans uppdrag är att tydliggöra Krys erbjudande, bidra till vår fortsatta utveckling och sätta god och nära vård i fokus på riktigt, säger Kalle Conneryd Lundgren, operativ chef på Kry.

Kry bedriver sjukvård i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Norge.