KIs nya professur i preventionsmedicin

Ny professur vid Karolinska Institutet med fokus på prevention

Tack vare donationer från flera aktörer har Karolinska Institutet tillsatt en helt ny professur i preventionsmedicin.
H.K.H. Prins Daniel ger namn åt professuren och beskyddar satsningen.

Hälso- och sjukvården har traditionellt sett fokuserat på att lindra och bota sjukdom. I dag har forskningen visat att det allra effektivaste sättet för samhället att bidra till människors hälsa är att förebygga sjukdom och främja hälsosamma levnadsvanor. Karolinska Institutet kan, tack vare donationer på totalt 23 miljoner kronor, tillsätta en professur i kardiovaskulär prevention.

H.K.H. Prins Daniel har under många år verkat för att barn och unga ska odla goda hälsovanor och en sund livsstil, genom till exempel sitt engagemang i Generation Pep och Kronprinsessparets Stiftelse. Nu bär den nya professuren vid Karolinska Institutet hans namn: Prins Daniels professur i kardiovaskulär prevention.


H.K.H. Prins Daniel ger namn åt professuren och beskyddar satsningen. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Donatorerna är främst Norheds stiftelse via Hjärt-Lungfonden, hälsoanalysföretaget Werlabs, fordonstillverkaren Scania och Region Stockholm. Donatorerna, som alla sedan tidigare arbetar mycket med prevention, vill genom den nya professuren stärka forskningen inom området sjukdomsprevention med målet att hitta nya vägar till att förbättra folkhälsan och minska sjukdom och för tidig död.

 

Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna