KINA – en snabbt växande marknad med stort intresse

KINA – en snabbt växande marknad med stort intresse

Sverige och Kina har en långvarig nära relation och firar mer än 68 års diplomatiska förbindelser. Sverige var det första västlandet att erkänna Nya Kina. Sedan 2006 finns ett avtal om samarbete på hälsoområdet som leder till ett antal framgångsrika samarbeten utvecklats på det offentliga, privata och akademiska området. I denna artikel av Carina Kardell får du veta mer om denna spännande marknad.

Sverige och Kina delar många hälso- och sjukvårdsutmaningar, bland annat den ökande bördan av icke-smittsamma sjukdomar, antibiotikaresistens och en åldrande befolkning. Dessa utmaningar sätter våra välfärds- och hälsovårdssystem under press och det finns ett behov av att anpassa dessa på olika sätt för att möta utmaningarna. Inom det här området finns många skäl att samarbeta, lära sig gemensamt och dela erfarenheter.

Kina – en marknad med stor potential
Kina är den globalt snabbast växande marknaden med en årlig tillväxt på 18 procent och har den näst största läkemedels- och medtech-marknaden i världen, varav läkemedelsindustrin är en av de mest framstående. En tredjedel av de börsnoterade företagen i Kina är engagerade inom hälsovårdsområden och efterfrågan på kunskap och lösningar är stor.

Sjukvårdsutgifterna i Kina växer
snabbast i världen, 2015 var de 580 miljarder dollar och uppskattas till 1400 miljarder dollar 2020.
• Hälso-/sjukvårdskostnaderna:
Utgifter som omfattas av regeringen i Kina har stigit från 18 procent till över 30 procent mellan 2005 och 2015.
Ett åldrande samhälle:
År 2018 var befolkningen över 65 år mer än 150 miljoner; 2030 uppskattas den överstiga 240 miljoner – 25 procent av den globala äldre befolkningen.
Ökad livslängd:
Beräknas vara i genomsnitt 79 år före 2030.
Högre risk för kronisk sjukdom:
Diabetes, högt blodtryck och KOL.
Fokus på terapiområden/behandlingsformer inom:
Infektionssjukdomar, antibiotikaresistens, immunologiska sjukdomar/cancer, generika/ biosimilarer och demens.
Växande medelklass:
2021 beräknas den globala medelklassen nå 1,1 miljarder individer, 50 procent kommer att vara kinesiska.

Läs hela artikeln som PDF