KI Lunch Talks

Bayer arrangerar återkommande tillsammans med KI och Waters Corporation ”KI Lunch Talks” för att lyfta aktuella frågor inom life science och hälso- och sjukvårdDen 20 maj, som också är Världsdagen för kliniska prövningar, handlade samtalet om hur vi säkerställer att fler kliniska prövningar görs i Sverige och vad det betyder att fler patienter faktiskt får chansen att ingå i en studie. Antalet kliniska läkemedelsprövningar har minskat i Sverige under en längre tid. Det gäller särskilt de företagsinitierade kliniska prövningar som de senaste 15 åren nära har halverats.

Just nu arbetas det för fullt i Regeringskansliet med både forskningsproposition och uppdatering av Life strategin. I mars bjöd regeringen in till möte med representanter för läkemedelsindustrin för att just diskutera hur förutsättningarna för kliniska prövningar ska stärkas. Det är tydligt att både vilja och insikter finns bland politiker och beslutsfattare att vända på utvecklingen.

Först ut bland talarna var Catharina Östberg från Bayer, chef kliniska prövningar norra Europa, med 30 års erfarenhet av att arbeta med kliniska prövning i Sverige och övriga Norden. Hon pekade på att den här diskussionen har pågått de senaste 20 åren, och det dags att vi ser till patienterna och att faktiskt kliniska prövningar ger patienterna möjligheter till alternativ behandling. Vi vet att kliniker där det finns forskning har bättre behandlingsresultat och lägre dödlighet än där det inte finns forskning.

Sedan gick ordet över till Peter Asplund, som har haft regeringens uppdrag att utreda åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar. Utredningen presenterades i mars förra året och innehöll förslag som ska bidra till en långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar miljö för kliniska prövningar – med särskilt fokus på just företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

Peter fastställde att för en modern vård av hög kvalitet med tidig tillgång till nya behandlingsmetoder behövs bl.a kliniska prövningar, och det behövs åtgärder för att för förbättra förutsättningarna för detta. Vi behöver bl.a utveckla vår samverkansförmåga på liknande sätt som gjorts framgångsrikt i våra grannländer Danmark och Norge. I Sverige saknas fortfarande ett nationellt partnerskap med högsta politiska förankring, nationella terapiområdesnätverk och satsningar på en stärkt infrastruktur och genomförande-kapacitet i sjukvården.

Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef, Läkemedelsverket kommenterade de senaste årens utveckling, fler och fler prövningar förläggs numera i Asien (i Australien och Sydkorea). Det är många länder som tappar i EU, men några ökar, som Spanien och Portugal. Läkemedelsverket har fått uppdrag av regeringen för kompetenshöjande åtgärder och förbättrad statistik.

I regionerna tas egna lokala initiativ för att driva på utvecklingen. Kristina Kannisto, forskningsstrateg, Region Stockholm presenterade Handlingsplanen Kliniska prövningar som syftar till att öka antalet kliniska prövningar i Stockholm.

Karl Bergman, VD för start-up bolaget Elypta, som utvecklar diagnosmetoder för tidig upptäckt av cancer. Han menade att kliniska studier är ”hjärtat”, data driver framgång. Inledningsvis får man förlita sig på Akademiska studier, men det bygger på att det finns intresse, vilja och ork i vården att hålla i studier. Det är inte självklart i dagens pressade vårdsituation. Studierna blir draglok för implementering av innovationer i vården.

Amelie Tarschys Ingre, regionråd (L) Region Stockholm, gav några reflektioner. Hon menade att det görs bra satsningar, men önskar att det kunde gå fortare.

 In den avslutande diskussionen konstaterades att det finns det vilja, samsyn och insikter om behov av nationella satsning och styrning. Men hur ser det egentligen ut när man kommer ut på golvet i vården. Hur är intresset där för kliniska studier? Inte självklart att alla vill prioritera, och att alla patienter erbjuds vara med. Visst finns det regionala skillnader? Det kanske behövs också insatser för att motivera och intressera vården för kliniska studier och för att få fler patienter att delta.

Lyssna gärna till samtalet i efterhand via denna länk.