Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet skapar Sveriges första innovationsmiljö för utveckling av precisionsmedicinska teknologier

Utifrån varje patients unika genetiska profil, specifika biomarkörer och livsstil kan precisionsmedicin ge en skräddarsydd diagnos, behandling och uppföljning. Det skapar i sin tur förutsättningar för säkrare diagnostik och rätt insatser i rätt tid. Behandlingarna blir effektivare och minskar onödigt lidande hos patienterna. Beslutet att etablera en samlad gemensam innovationsmiljö för sjukvård, forskning och precisionsmedicinska teknologier i Solna och Huddinge är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av området precisionsmedicin.

– Precisionsmedicinsens alla möjligheter måste komma fler patienter till del. Nu sammanför vi sjukvård, akademi och industri för att driva utveckling och införande framåt i högre tempo. Det är vad som krävs för att patienterna ska få bästa möjliga vård, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Behovet av gensekvensieringar har ökat kraftigt de senaste åren och en viktig del i den nya innovationsmiljön är att tillsammans med SciLifeLab skapa en hög kapacitet för dessa analyser så att fler analyser kan göras och att tid till resultat kan kortas. Fysisk närhet ger också större möjlighet till gränsöverskridande samarbeten och utbyte av kompetenser samtidigt som det nya arbetssättet kommer kräva utveckling av nya tjänster och funktioner för framtidens vård.

– Precisionsmedicin är ett prioriterat område för både forskning och hälso- och sjukvård. I flera år har Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset arbetat nära varandra i utvecklingen av precisionsmedicin och med den här etableringen tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt. På sikt kommer det här att ge rätt behandling till rätt patient, prevention och bot mot fler sjukdomar och öka vinsterna för samhället, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Precisionsmedicin är idag redan en viktig del av vården inom områdena cancer, sällsynta diagnoser och flera neurologiska sjukdomar som epilepsi och MS, och utveckling pågår inom infektionssjukdomar, kroniska sjukdomar som astma, bindvävssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma.

Förutom Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ingår bland annat SciLifeLab, Genomic Medicine Sweden (GMS), Stockholm Centre for Health Data, MedTechLabs och Data Science Node (DDLS) i samarbetet.