Karolina Antonov är årets farmaceut 2022

För att uppmärksamma farmaceuters viktiga arbete utnämner Sveriges Farmaceuter Årets farmaceut på Internationella farmaceutdagen.

Årets farmaceut 2022 är apotekaren Karolina Antonov. Karolina är en metodisk strateg som har en unik förmåga att finna lösningar på utmaningar som accepteras av alla aktörer på läkemedelsmarknaden.

Karolina Antonov

Karolina Antonov Foto: Gunilla Lundström

Karolina har arbetat med läkemedelsstatistik och hälsodata under hela sin karriär, på Uppsala universitet, Apoteket AB och nu på Läkemedelsindustriföreningen. Karolina har med stort engagemang arbetat för att förbättra, öka tillgängligheten och användandet av statistiken. Hon har deltagit och deltar i flera statliga utredningar där hennes breda kunskap och erfarenhet kommer till nytta för att öka möjligheten att kunna använda läkemedelsstatistik i kombination med hälsodata som Sverige utmärker sig för internationellt. Aktuellt är nu även det samarbete som ingåtts med Uppsala universitet rörande hälsoekonomisk forskning.

Årets farmaceut utses av förbundsstyrelsen och ska enligt statuten tilldelas ”en i Sverige verksam farmaceut som genom sina insatser inom den praktiska farmacin har bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället”. Årets Farmaceut instiftades 1983 av dåvarande Bristol Myers AB och delas ut av Sveriges Farmaceuters styrelse. Priset består, utöver av äran, ett diplom, blommor, en graverad mortel och pistill samt en prissumma på 10 000 kr.