Karin Wehlin utsedd till tillförordnad vd för Diagonal Bio

Styrelsen i Diagonal Bio AB har utsett styrelseledamot Karin Wehlin som tillförordnad vd. Karin efterträder Jack Egelund Madsen i rollen som vd med omedelbar verkan efter att styrelsen och Jack gemensamt kommit överens om att han ska lämna uppdraget. Jack kommer att finnas tillgänglig för Bolagets ledning och styrelse under en övergångsperiod.

Karin Wehlin har lång erfarenhet av bolagsstyrning, företagsstrategi och ekonomistyrning. Hon har även en stor erfarenhet av livsmedelsindustrins värdekedja genom sin position som vd för Bomill AB under 10 år. Inom hälso- och sjukvård är hon medgrundare av EQL Pharma AB och hade posten som styrelseordförande under bolagets första 10 år. Karin har även varit vd för Respiratorius AB. Hennes finansiella chefsroller har inkluderat corporate finance positioner på Sedermera Corporate Finance Advisory AB och CFO för Nordic Drugs AB. Hon har också varit styrelseledamot i Danske Bank AB. Karin blev invald i Diagonals styrelse under våren 2023

– Diagonal går in i en ny fas i bolagets utveckling. Fram till idag så har arbetet primärt fokuserat på produktutveckling och Jack har drivit dessa frågor på ett förtjänstfullt sätt. Nu har bolaget påbörjat sin kommersiella fas och Karins breda erfarenhet inom kommersialisering, samt från olika chef- och vd-positioner, kommer väl till pass när bolaget nu tar nästa steg, säger Kerstin Jakobsson, styrelseordförande.

– Mitt främsta fokus är på kommersialiseringen av LAMPlifyTM. Diagonal Bio har utvecklat en teknologi med stor potential och nu handlar det om att prioritera marknaden. Det är en resa jag ser fram emot att göra tillsammans med ett starkt team av medarbetar, säger Karin Wehlin, vd.

En process för rekrytering av en ny permanent vd kommer påbörjas inom kort.