Karin Tegmark Wisell lämnar FHM – Wigzell tar över

Karin Tegmark Wisell lämnar rollen som generaldirektör på Folkhälsomyndigheten och blir Sveriges ambassadör för global hälsa. Ny vikarierande generaldirektör på Folkhälsomyndigheten blir Olivia Wigzell, avgående generaldirektör på Socialstyrelsen.

Regeringens nya reformagenda ”Bistånd för en ny era” lägger särskild vikt vid förbättrad hälsa för de allra mest utsatta. Insatser krävs för att på global nivå stärka möjligheterna till god hälsa, säkerställa fungerande hälso- och sjukvårdssystem och stärka beredskapen för att bättre möta hälsohot. Sverige har en viktig roll att spela i detta arbete.

Regeringen har efter samråd med generaldirektör Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten beslutat att hon lämnar sitt nuvarande uppdrag och i stället ska ha ställning som ambassadör för global hälsa på Regeringskansliet.

– Dagens utnämning bidrar till regeringens ambition att kraftsamla och stärka Sveriges roll i arbetet med hälsofrågorna. Jag välkomnar Karin Tegmark Wisell till teamet och ser fram emot att arbeta tillsammans, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Trots stora framsteg på området global hälsa kvarstår många utmaningar. Ökad antibiotikaresistens, risken för pandemier, klimatförändringar, migration, krig och konflikter påverkar människors hälsa och välmående.

– Karin Tegmark Wisell har ett stort internationellt engagemang och vi är glada att hon nu kommer kunna använda sina kunskaper i en global kontext för att bidra i arbetet med att möta de hälsohot vi står inför, säger socialminister Jakob Forssmed.

Ny vikarierande generaldirektör på Folkhälsomyndigheten blir Olivia Wigzell. En ny ordinarie generaldirektör kommer att rekryteras i en öppen ansökningsprocess enligt gängse rutiner.