Kan bli 360 miljoner i royalty för BioArctic från rekordförsäljning av Leqembi

BioArctics partner Eisai meddelade idag att de räknar med att Leqembi-försäljningen kommer att uppgå till totalt 56,5 miljarder JPY (cirka 4 miljarder SEK) för bolagets brutna räkenskapsår 2024 (april 2024 till mars 2025). Detta skulle innebära cirka 360 MSEK i royaltyintäkter netto till BioArctic. Under Eisais räkenskapsår 2023 (april 2023 till mars 2024) uppgick försäljning av Leqembi till 4,3 miljarder JPY, vilket resulterade i royaltyintäkter om 28,2 MSEK till BioArctic.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska ansökningar avseende Leqembi globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder, i väntan på ett europeiskt godkännande.

BioArctics rapport för det första kvartalet 2024 kommer att publiceras den 17 maj klockan 08:00 CET.

Foto: Eisai