Jungner blir temachef för Tema akut och reparativ medicin på KS

Måns Jungner blir ordinarie temachef för Tema Akut och Reparativ medicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Måns Jungner har haft rollen som tillförordnad temachef på Tema Akut och Reparativ medicin sedan maj förra året. Nu har han utsetts till temats ordinarie chef.

– Det är en stor tillgång för sjukhuset att Måns Jungner nu blir ordinarie temachef. Utöver att ge vård i världsklass och forska har hans tema ett viktigt utbildningsuppdrag. Måns kommer tillsammans med medarbetarna på Tema Akut och Reparativ medicin se till att det är ett område där Karolinska Universitetssjukhuset fortsatt ligger i framkant, säger tillförordnad sjukhusdirektör Patrik Rossi.

På Tema Akut och Reparativ medicin jobbar drygt 1 800 medarbetare. Temat fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagande av den akut sjuka patienten och högspecialiserade uppdrag för Karolinska. Tema Akut och Reparativ medicin består av sex medicinska enheter och tre omvårdnadsområden. Forskning och utbildning är också viktiga delar av temat och innefattar såväl medicin som omvårdnad.

– Jag tackar för förtroendet och ser med stor glädje fram emot att tillsammans med alla medarbetare och chefer fortsatt utveckla patientvården, forskningen och utbildningen inom Tema Akut och Reparativ medicin, säger Måns Jungner.

Måns Jungner har jobbat på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2002. Innan rollen som temachef på Tema Akut och Reparativ medicin var han operativ chef i samma tema.