Jubileumsmingel för Fass lagerstatustjänst

Igår uppmärksammade Lif/Fass tillsammans med Sveriges Apoteksförening att Lagerstatustjänsten fyllde 10 år. Tjänsten skapades 2014 genom ett framgångsrikt samarbete mellan Lif – de forskande läkemedelsföretagen/ Fass och Apoteksföreningen samt apoteksaktörerna.

Lifs tf vd Karolina Antonov inledde minglet vilket följdes av en dialog mellan Johan Wallér, vd Apoteksföreningen och Anna Wessling, chef Fass, om samarbetet.

Lagerstatus är en nationell tjänst som gör det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal, apotekspersonal, djursjukvårdare, veterinärer, patienter, allmänhet och djurägare att i förväg se om ett läkemedel finns tillgängligt på ett specifikt apotek eller om det behöver beställas. Ca 6,2 miljoner lagerstatussökningar sker varje år på Fass och apotekspersonalen utgör ca 40% av de som söker lagerstatus. Samtliga apotekskedjor i Sverige deltar i tjänsten, samt ett antal enskilda apoteksaktörer. Apoteken ansvarar för information gällande lagerdata, öppettider mm. Information om lagerstatus på anslutna apotek finns på Fass. ​

– Lagerstatustjänsten är ett bra exempel på hur vi som privata aktörer kan samverka och bidra med värde till samhället. Vi på Fass är väldigt glada att samarbetet finns och att tjänsten är mycket uppskattad av användarna. Tjänsten är väl använd hos våra användare, vid var 5:e användarsession på Fass, sker en lagerstatussökning, säger Anna Wessling, chef Fass.

– Lagerstatus projektet genomfördes mycket väl av alla inblandade – apoteksaktörer, Fass och leverantörer. Samarbetet mellan parterna var viktigt för att lyckas. Genom god kommunikation och gemensamma ansträngningar hanterade vi de utmaningar som dök upp. Slutresultatet blev en effektiv lösning som gynnade alla parter, säger Johan Wallér, vd Apoteksföreningen.

Nu ser Lif/Fass fram emot att fortsätta samarbeta, och bygga vidare på det vi har åstadkommit för att kunna fortsätta förbättra tjänsten för framtida behov.