Johan Wennerholm utsedd till VD i ProstaLund AB

Styrelsen för ProstaLund AB meddelar idag att Johan Wennerholm tillträder som VD från och med 1 juli 2021. Johan Wennerholm har varit tf VD sedan januari 2021.

”Jag önskar Johan varmt välkommen som VD för ProstaLund AB och att leda den fortsatta tillväxten för bolaget. Johan har varit CFO på ProstaLund sedan augusti 2018. Han kan därför företaget väl sedan tidigare och han har varit mycket delaktig i den strategiändring som bolaget gjorde 2019. Vi i styrelsen är övertygade om att han är rätt person att leda ProstaLund på vår fortsatta tillväxtresa.”, säger Kerstin Jakobsson, Styrelseordförande i ProstaLund AB.

”Det ska bli fantastiskt inspirerande att ta över ansvaret att fortsätta utveckla företaget
– tillsammans med alla duktiga medarbetare- i detta mycket spännande läge som bolaget befinner sig i. Arbetet med att ytterligare stärka våra marknadsandelar i Norden kommer ha högsta prioritet, en stark hemmamarknad kommer vara en viktig del för ProstaLunds fortsatta tillväxt”, säger Johan Wennerholm

Johan Wennerholm är civilekonom med examen från Lunds universitet med bred erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter. Hans tidigare erfarenheter omfattar ledande positioner som CFO på CellaVision AB, VD för Occlutech International AB och CFO för Enzymatica AB. Johan innehar 290 000 st aktier och 80 000 st teckningsoptioner i ProstaLund.