Jesper Birgemo utsedd till ny VD

Styrelsen har beslutat att utse Jesper Birgemo till ny verkställande direktör för Hemcheck Sweden AB, under namnändring till Bio Vitos Pharma AB. Detta fullt i enlighet med tidigare kommunicerade förändringar i och med transaktionen med Bio Vitos och den publicerade bolagsbeskrivningen.

Jesper tillträder som ny VD för bolaget från och med idag den 28 november 2023. Jesper har en bakgrund från att bygga, förvalta och sälja företag och projekt inom privata välfärdssektorn och IT-branschen. Har tidigare arbetat som VD och Ekonomichef i olika branscher.

Joen Averstad som fungerat som tillförordnad VD, kommer från den 28 november att fortsätta arbeta med bolaget i rollen som CFO. Detta också helt i enlighet med tidigare kommunicerade förändringar.

– Jag är glad över att Jesper snabbt kan ta sig an rollen som VD och leda bolaget in i nästa fas. Jag ser fram emot detta och att börja jobba tillsammans, säger Richard Wall, styrelseordförande.