Jämställdhetskultur bidrar till tillväxt

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars, som har temat ”Inspire inclusion”, vill FrostPharma inspirera genom att dela med sig av sin jämställdhetskultur, där alla har samma förutsättningar att växa och bidra. Det har genererat en jämställd organisation inom alla nivåer av företaget och bidrar till ökande tillväxt.

Internationella kvinnodagen, den 8 mars, har i år temat att inspirera till inklusion – det vill vi på Frostpharma bidra till. Det växande entreprenöriella företaget har visionen att bli ett ledande Europeiskt speciality pharma bolag. Att alla ska inkluderas och ha samma möjligheter till utveckling, lärande och framgång är en del av basen i företagskulturen. Rätt person på rätt plats, oavsett kön eller härkomst, är avgörande för vår framgång och tillväxt. Företagets inkluderande, tillväxtorienterade kultur har genererat en organisation med 54% kvinnor.

Fredrik Andersch

”Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, där vår framgång är avhängigt rätt personer med förmågor och kompetenser på rätt platser i verksamheten över tid. En av dessa förmågor är hur vi som individer påverkar och interagerar med varandra. Hur vi analyserar och adresserar utmaningar och möjligheter ur olika perspektiv. Jämställdhet och inklusion har blivit ett automatiskt resultat av detta tankegods. Vi vill helt enkelt bara ha det bästa, och då blir resultatet jämställt och inkluderande”, säger Fredrik Andersch, vd, om företagets engagemang på internationella kvinnodagen.